Volledig scherm
Windplan Groen heeft de milieueffecten goed in beeld, vindt de Commissie MER. © Getty Images

Onafhankelijke commissie keurt MER Windplan Groen goed

Windplan Groen, het plan dat voorziet in de bouw van 90 nieuwe windmolens in de omgeving van Dronten en Lelystad, geeft een goed beeld van de milieueffecten die dat heeft. Ook maakt het duidelijk dat het plan alleen mogelijk is met maatregelen voor de leefomgeving en de natuur. Vooral geluidsoverlast en slagschaduw moeten actief worden beperkt.

Tot die conclusie komt de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage in een beoordeling van het Milieueffectrapport (MER) die vandaag openbaar is gemaakt.

Volgens het windplan worden tientallen oude turbines in het gebied vervangen door 90 nieuwe. Het merendeel daarvan bestaat uit molens met een tiphoogte tussen 195 en 249 meter, die daarmee aanzienlijk groter en ook krachtiger zijn. Per saldo zijn er daardoor minder nodig. Met de nieuwe turbines kan ongeveer 400 megawatt aan stroom worden opgewekt. Een megawatt is voldoende om circa duizend huishoudens van stroom te voorzien.

Vleermuis

„Het rapport beschrijft de effecten van het windplan en de opstellingsalternatieven daarvan gedetailleerd en met heldere illustraties. Het laat duidelijk zien dat Windplan Groen alleen met maatregelen aan wet- en regelgeving kan voldoen. Voorbeelden hiervan zijn stilstandvoorzieningen om slachtofferaantallen van de rosse vleermuis terug te dringen en maatregelen om teveel hinder door geluid of slagschaduw te voorkomen”, zo oordeelt de Commissie MER. Volgens de commissie bevat het MER bij het windplan voldoende milieu-informatie om verantwoorde keuzes te kunnen maken bij de vaststelling van het zogenoemde inpassingsplan.

Kleine zwaan

Speciale aandacht heeft de commissie voor de kleine zwanen in het gebied rond de Veluwerandmeren. Dit is een beschermd Natura-2000 gebied, waarin de dieren voedsel zoeken. De kilometers lange rij windmolens langs Dronten en Biddinghuizen kan een barrière vormen voor de vogels. In het MER wordt gesteld dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn, maar dat zal worden bijgehouden in hoeverre de kleine zwanen daadwerkelijk worden gehinderd. De Commissie MER vraagt de initiatiefnemers om vooraf een protocol uit te werken wat er moet gebeuren als blijkt dat de vogels toch teveel last hebben. In dat geval kunnen er namelijk een paar molens worden stilgezet, zodat er twee corridors ontstaan die een doorgang voor de zwaantjes beter mogelijk maken.

  1. Drontenaar bestraft voor lastigvallen raadslid CU Harderwijk en jeugdbeschermer

    Drontenaar bestraft voor lastigval­len raadslid CU Harderwijk en jeugdbe­scher­mer

    De manier waarop de jeugdzorg in Nederland is ingericht, zint de 54-jarige Johannes A. uit Dronten helemaal niet. Vorig jaar liepen zijn frustraties zo hoog op dat hij een jeugdbeschermer van Samen Veilig (SAVE) Midden-Nederland volledig door het slijk haalde bij zijn werkgever én de ChristenUnie-fractie in Harderwijk, waar de man ook actief is. De Drontenaar werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete.

Flevoland