Volledig scherm

Referendum is optie bij fusie

FLEVOLAND - Provinciale Staten gaan op 12 december in debat over het Haagse plan om Flevoland samen te voegen met Utrecht en Noord-Holland. Opiniepeilingen of referendum onder inwoners een optie volgens discussienota.

In die nota, opgesteld door gedeputeerde staten, wordt onder ander de vraag opgeworpen of er opiniepeilingen of een (raadplegend) referendum onder de bevolking moet komen. "De plannen van dit kabinet voor samenvoeging zijn een domper voor onze provincie, die vorig jaar enthousiast haar 25-jarig bestaan vierde", stelt gedeputeerde staten in de notitie.

Wat de gedeputeerden betreft, houdt de provincie vast aan wat er afgesproken is in het coalitieprogramma. "Kern van het Flevolandse standpunt is dat een opschaling alleen dan bespreekbaar is als dat aantoonbare voordelen oplevert voor de inwoners van Flevoland", aldus de nota.

Het kabinet Rutte II wil de drie provincies liefst in 2015 samen voegen. Over de positie van de Noordoostpolder valt volgens het akkoord later een beslissing. In de discussienota wordt het wettelijk kader geschetst, als ook een 'quick scan' van de mogelijke voor- en nadelen van een fusie. Zo staan als punten tegen samenvoeging 'stemverhouding Flevoland ten opzichte van Noord-Holland en Utrecht wordt scheef' en 'Cultuurverschil: Flevolanders hebben pioniersmentaliteit en zijn 'hands on''.

Ook worden in de nota drie scenario's genoemd. Dat gaat van 'volledig meewerken' tot 'dwarsliggen' en 'we gaan het gesprek aan'.

Verder maakt gedeputeerde Marc Witteman een ronde langs de gemeente om hun mening te horen. Hij doet hiervan op 12 december verslag richting provinciale staten.

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Flevoland