Volledig scherm
Vanuit Dronten geen scherp protest tegen nieuwe windmolens bij Ketelhaven en Biddinghuizen. © ROBIN UTRECHT

Scherp protest Dronten tegen windmolenplan blijft uit

Een poging om via een gemeentelijk bezwaar tegen het Windplan Groen de plaatsing van windmolens vlakbij de bebouwing van Ketelhaven en Biddinghuizen te voorkomen is woensdagavond gestrand in de gemeenteraad van Dronten.

De fracties van PvdA, CDA, SP, D66 en GroenLinks wilden via een amendement de ‘zienswijze’ die de gemeente indient tegen de inpassing van Windplan Groen aanscherpen. Ze vinden dat het te weinig rekening houdt met de zorgen van inwoners. In de oorspronkelijke tekst wordt het ministerie van EZ opgeroepen om in gesprekken met bezorgde inwoners de ‘zorgen en onzekerheid’ weg te nemen. Genoemde fracties wilden dit vervangen door de opdracht ‘voor de windmolens die het meest dicht op de bebouwing zijn geprojecteerd, alternatieve locaties te vinden’.

Prullenbak

Een krappe meerderheid van 12 tegen 11 stemde het amendement naar de prullenbak. Ook een motie die moest verzekeren dat de ‘winstuitkering’ vanuit het windplan gegarandeerd en uitsluitend toe zou komen aan de dorpen die er het meeste last van hebben sneuvelde, met dezelfde stemverhouding. Verantwoordelijk wethouder Roelof Siepel zegde echter wel toe dat het college zal handelen ‘in de geest’ van de verworpen motie.

Flevoland