Artist impression van de nieuwe servicehaven bij Urk
Volledig scherm
Artist impression van de nieuwe servicehaven bij Urk © Provincie Flevoland

Urk en Dronten ruilen water voor nieuwe servicehaven

Als goede buren ruilen Urk en Dronten 75 hectare water in het IJsselmeer vanwege de aanleg van een nieuwe buitendijkse servicehaven bij Urk. De ruil gaat met gesloten portemonnee, zo zijn de besturen van beide gemeenten met elkaar overeengekomen. De gemeenteraden moeten de deal nog wel goedkeuren.

Delen van de geplande haven, aan de zuidwestkant van Urk, en van de vaarroute er naar toe vallen binnen de gemeentegrenzen van Dronten. Mede in verband met de verantwoordelijkheid voor het optreden bij calamiteiten is het volgens de gemeenten wenselijk dat alles binnen de grenzen van Urk komt te liggen. Ook de verantwoordelijkheid voor milieutoezicht noopt hier toe. In de haven komen bedrijven met zware milieucategorieën.

Bestuursakkoord

Het voornemen tot grenscorrectie wordt eerst vastgelegd in een bestuursakkoord tussen beide gemeenten. Daarna wordt de herindeling verder uitgewerkt in een ontwerpbesluit dat in juli klaar moet zijn. Voordat dit definitief wordt vastgesteld komt het acht weken ter inzage te liggen. Binnen die termijn kunnen zienswijzen over het ontwerpbesluit worden ingediend. Het streven is de ruil voor het einde van dit jaar af te ronden.

Flevoland