Foto ter illustratie. Een bezorger van pizzaketen Domino's
Volledig scherm
Foto ter illustratie. Een bezorger van pizzaketen Domino's © ANP

Arbeidsinspectie wil dat maaltijdbezorger minimaal 16 jaar oud is

De arbeidsinspectie ziet gevaren bij het bezorgen van maaltijden door jonge bezorgers en heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gevraagd om maaltijdbezorging door jongeren onder 16 jaar te verbieden. 

Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan bij 178 horecabedrijven die eigen bezorgers in dienst hebben. Bij 107 bedrijven is de inspectie inmiddels afgerond en bij 76 bedrijven zijn een of meerdere overtredingen ontdekt. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of werken op tijden waarop dat eigenlijk niet zou mogen vanwege hun leeftijd. Vaak weten deze bedrijven niet wat er wettelijk is toegestaan, aldus de inspectie. In de meeste gevallen ging het om een overtreding van de arbeidstijdenwet. Dat wil zeggen: maaltijdbezorgers werken te lang of op uren waarop ze niet mochten werken. 

Quote

Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of werken op tijden waarop dat eigenlijk niet zou mogen vanwege hun leeftijd

Het aantal maaltijdbezorgers neemt toe en ze worden steeds jonger, constateert de arbeidsinspectie. Voor jonge bezorgers brengt dat verschillende gevaren mee: werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het in ontvangst nemen van betalingen. Die gevaren zijn dusdanig dat de dienst nu aan de bel trekt en staatssecretaris Tamara van Ark vraagt om een bijbaantje als maaltijdbezorger te verbieden als je jonger bent dan 16 jaar. 

Kinderen onder de 16 jaar mogen op dit moment alleen ‘niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten’. Als bepaald wordt dat maaltijdbezorging daar niet meer onder valt, wordt het volgens het advies van de inspectie aan Van Ark mogelijk om maaltijdbezorging ‘expliciet te verbieden'. 

Serieus signaal

Van Ark heeft inmiddels aan de Tweede Kamer laten weten dat ze voornemens is de regelgeving aan te passen. ‘Gezien de ernst van de situatie en het toenemende aantal jonge maaltijdbezorgers neem ik dit signaal zeer serieus', schrijft zij in een brief aan de voorzitter. Er mag geen onduidelijkheid meer bestaan over wat wel en niet mag. ‘Dat brengt echter een dilemma met zich mee. Ik wil niet dat door de aanpassing van de regelgeving veilige bijbaantjes worden verboden, ik gun iedereen zijn bijbaantje, maar uiteraard wel op een verantwoorde manier.’ 

Quote

Ik gun iedereen zijn bijbaantje, maar uiteraard wel op een verantwoor­de manier

staatssecretaris Tamara van Ark

Omdat het aantal overtredingen in de sector zo hoog is, gaat de arbeidsinspectie ook dit jaar door met het uitoefenen van controles. Daarnaast gaan er nieuwe controles plaatsvinden bij bedrijven die eerder in overtreding waren.