Alleen CO2-uitstoot verminderen,  bijvoorbeeld door fossiele energiebronnen te vervangen door windmolens (zoals hier langs de A6), is onvoldoende om te voorkomen dat de aarde opwarmt, stellen klimaatdeskundigen.
Volledig scherm
Alleen CO2-uitstoot verminderen, bijvoorbeeld door fossiele energiebronnen te vervangen door windmolens (zoals hier langs de A6), is onvoldoende om te voorkomen dat de aarde opwarmt, stellen klimaatdeskundigen. © ANP

Klimaatdeskundigen: haal ook CO2 úit de lucht

Het uit de lucht halen van broeikasgassen is noodzakelijk om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen. Alleen de uitstoot van CO2 verminderen door bijvoorbeeld meer windmolens te bouwen is niet genoeg, waarschuwen klimaatdeskundigen vandaag in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 

,,We moeten niet alleen de kraan dichtdraaien, maar ook het overgestroomde water gaan opdweilen'', stelt Leo Meyer, voormalig klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en oud-lid van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Naast alle noodzakelijke maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, moet Nederland volgens de wetenschappers ook werken aan zogenoemde 'negatieve emissies'. 

Quote

We moeten niet alleen de kraan dichtdraai­en, maar ook het overge­stroom­de water gaan opdweilen

Leo Meyer, voormalig lid Klimaatpanel VN

,,We kunnen CO2 uit de lucht halen door herbebossing en bijvoorbeeld door te zorgen dat natuurgebieden en landbouwgronden (dankzij 'koolstofboeren') meer CO2 opnemen'', zegt Meyer. ,,Ook kunnen installaties worden gebouwd die CO2 uit de lucht halen en omzetten in duurzame producten zoals koolstofvezels. Verder kan CO2 worden vastgelegd in gesteenten zoals olivijn.'' 

Afvangen en opslaan

Een andere optie is het afvangen en opslaan van CO2 uit industriële processen. Daar wil het kabinet groot op inzetten, bleek al uit het regeerakkoord. Milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het opslaan van broeikasgassen onder de zeebodem is volgens Greenpeace een dure techniek die geen structurele oplossing biedt en de fossiele industrie onnodig lang in leven houdt. 

Toch moet het kabinet ook daar serieus werk van maken, volgens de wetenschappers. ,,In de industrie zullen fossiele brandstoffen worden vervangen door biomassa. Het is nodig om de CO2 die vrijkomt bij de verbranding daarvan af te vangen, om te voorkomen dat die in de atmosfeer komt.'' 

Het kabinet moet over zulke maatregelen afspraken maken in het Klimaat- en Energieakkoord, stelt Meyer in de brief die ook is ondertekend door klimaatdeskundigen Bert Metz (ex-IPCC), emeritus hoogleraar Wim Turkenburg en directeur Sible Schöne van klimaatstichting HIER. De overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onderhandelen momenteel over dat akkoord, dat voor de zomer gesloten moet zijn. 

Haast

Voor het laaggelegen Nederland is volgens hen extra reden om haast te maken met negatieve emissies. ,,Als we de opwarming van de aarde niet beperkt weten te houden tot 1,5 graad, neemt de kans op vele meters zeespiegelstijging op termijn flink toe.'' 

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in februari al dat maatregelen om CO2 uit de atmosfeer te halen onvermijdelijk zijn om aan het Parijsakkoord te kunnen voldoen. Al voor 2030 zijn met zulke technieken significante hoeveelheden CO2 uit de lucht te halen, volgens het PBL: zo'n 20 Mton per jaar. 

  1. Veel souvenirwinkels staan op omvallen: ‘Misschien wel de meest vergeten bedrijfstak’

    Veel souvenir­win­kels staan op omvallen: ‘Misschien wel de meest vergeten bedrijfs­tak’

    Buitenlandse toeristen zijn na 15 juni weer welkom in ons land. Dat is goed nieuws voor de honderden souvenirwinkels in Nederland. De souvenirbranche is voor bijna 100 procent afhankelijk van buitenlandse bezoekers en zag de omzet sinds half maart teruglopen tot nagenoeg nul. De verwachting is dat veel winkeltjes het niet zullen redden. ,,We moeten het vooral hebben van Aziaten en Zuid-Amerikanen. Die zien we voorlopig niet terug.’’