Volledig scherm

Elburg moet aan de slag met openbaar groen en rondweg

Elburg Het college van burgemeester en wethouders van Elburg moet aan de slag met het onderhoud van het openbaar groen.

Ook moet ze laten onderzoeken hoe de nieuwe wijk De Dijkjes - vooral voor fietsers - veilig ontsloten kan worden. Met die twee aanvullingen per motie werd de MeerjarenProgrammaBegroting aangenomen door de gemeenteraad.

ChristenUnie, PvdA, CDA en D66 dienden de motie over De Dijkjes in. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van met name fietsende scholieren op de Oostelijke Rondweg, waar nu bij tijd en wijle al gevaarlijke situaties ontstaan. Als er dan ook nog eens een wijk met ruim tweehonderd nieuwe woningen wordt gebouwd, zal de verkeersintensiteit alleen maar toenemen.

De motie werd door de andere partijen ondersteund, waardoor het college uiterlijk in april met de uitkomsten van een onderzoek naar de raad moet komen.

SGP diende een motie in die het college ertoe dwingt om in de voorjaarsnota 2017 voorstellen te doen om 'het onderhoudsniveau van de openbare ruimte te verhogen'. Volgens SGP'er Jan Krooneman is het een zooitje, vooral in het butiengebied. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.

Het akkoord van de raad - alleen de VVD-fractie stemde tegen - betekent ook dat @Robert's en Museum De Sjoel een subsidie tegemoet kunnen zien. Vooral de 34.000 euro voor @Robert's, waar jongeren van 12 tot 16 jaar elkaar kunnen ontmoeten, is opvallend omdat deze niet in de bestaande subsidieregelingen past.

Voor de uitbreiding, verbouwing en herinrichting van De Sjoel heeft de gemeente 75.000 euro over.

Veluwe