Volledig scherm
Jan Polinder. © gemeente Elburg

Integriteitsonderzoek naar raadslid en oud-wethouder Elburg Jan Polinder na de zomer klaar

Het integriteitsonderzoek naar raadslid en oud-wethouder Jan Polinder (SGP) wordt direct na het zomerreces afgerond. Dat blijkt uit een brief die burgemeester Jan Nathan Rozendaal naar de leden van de gemeenteraad van Elburg heeft gestuurd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hans Oostendorp van Necker van Naem, een adviesbureau voor de overheid. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of, en zo ja in welke mate, sprake is van integriteitsschendingen door Jan Polinder in zijn rol als raadslid en (oud-)wethouder. 

Burgemeester Rozendaal schrijft in de raadsbrief: ‘De centrale onderzoeksvraag is: heeft het betrokken raadslid in zijn hoedanigheid als raadslid en (oud-)wethouder conform de Gemeentewet en de gedragscode gehandeld inzake zijn zakelijk belang en het belang als zijn zakelijke belangen voldoende gescheiden van de gemeentelijke belangen? Daarmee wordt bedoeld: heeft hij gehandeld volgens de vigerende integriteitsregels, zowel op landelijk niveau als specifiek in de gemeente Elburg aangaande de casus.’

Monddood

Aanleiding voor het onderzoek vormt de rol van Polinder in een plan om arbeidsmigranten te huisvesten in het zogenaamde brigadegebouw in ’t Harde. Polinder werkt sinds september voor het adviesbureau dat namens pandeigenaar Harry Frens met de gemeente Elburg in gesprek is. Hij heeft ook met ambtenaren over de kwestie gesproken. Volgens Polinder is er niks aan de hand: ,,Alles wordt door elkaar gehaald’’, zei hij eerder tegen de Stentor

Saillant is dat bureau Necker van Naem in 2013 nog een rapport over het huisvesten van arbeidsmigranten opstelde voor de gemeenten op de Noord-Veluwe, inclusief aanbevelingen. Zo stellen ze voor om in overleg te gaan met huisvesters van arbeidsmigranten. Het rapport heeft de gemeente Elburg nu toegevoegd aan het dossier brigadegebouw.

Burgemeester Rozendaal vraagt de raadsleden in de brief ook om te zwijgen over de kwestie: ‘In het belang van het onderzoek en ter voorkoming van beschadiging van personen verzoek ik u lopende het onderzoek geen uitspraken te doen in de media. Alle communicatie over dit dossier loopt via mij.’

Recherche

Onderzoeker Oostendorp gaat met twee collega’s de komende maanden uitzoeken of Polinder integer heeft gehandeld. Dat doen ze door documenten te bestuderen en betrokkenen te interviewen. Het bureau is inmiddels begonnen met het onderzoek, schrijft de burgemeester. ‘De bevindingen worden vervolgens getoetst aan nationale en gemeentelijke regelgeving en jurisprudentie.’ 

Necker van Naem heeft een vergunning voor particuliere recherchewerkzaamheden en is volgens de burgemeester zeer goed ingevoerd in bestuurlijk Nederland. Met de licentie is het ook mogelijk om niet-openbare bronnen te raadplegen. Burgemeester Rozendaal zegt zich ‘afhankelijk van de resultaten’ van het onderzoek te beraden over vervolgstappen.

  1. Elburg is blij met nieuwbouw in de Dijkjes, maar dé oplossing is het niet
    PREMIUM
    Video

    Elburg is blij met nieuwbouw in de Dijkjes, maar dé oplossing is het niet

    Met een stel olijke lakeien, warme chocolademelk en verse stroopwafels werd zaterdagmiddag het startsein gegeven voor de nieuwe wijk De Dijkjes in Elburg. Medio dit jaar zal de wijk haar eerste bewoners krijgen, zowel de huur- als de koopwoningen. Maar het is nog niet genoeg om iedereen in Elburg aan een huis te helpen, beseft de gemeente. Zij overweegt tijdelijke huisvesting voor woningzoekenden.

Veluwe