Volledig scherm
MFC Aperloo in 't Harde. © Henri van der Beek

Vier ton euro voor aanpassingen MFC Aperloo in 't Harde

De gemeenteraad moet zijn fiat nog geven aan de 'rekening', maar als dat gebeurt komt er een eind aan een slepende discussie in 't Harde. Multifunctioneel centrum (MFC) Aperloo wordt aangepast en toekomstbestendig gemaakt.

Voor de aanpassingen wil het college van B en W college van Elburg 405.788 euro beschikbaar stellen. Wethouder Arjan Klein stelt in een persbericht dat er eindelijk een streep is gezet onder een roerig verleden en dat er nu weer 'schwung' zit in de exploitatie van MFC Aperloo.

ROMI

Het gemeentelijke geldbedrag is onder meer nodig om de komst van kinderopvang ROMI naar Aperloo mogelijk te maken. ROMI zorgt voor extra inkomsten voor het gemeenschapsgebouw, maar vergt ook aanpassingen in het gebouw. Zo moest er een grotere glazen (ook brancard toegankelijke) lift komen voor het transport van bijvoorbeeld grote muziekinstrumenten naar de eerste verdieping. Ook was er een flexibele wand in de Elly Vels zaal nodig, de grote zaal op de eerste verdieping.

De aanpassingen zijn noodzakelijk omdat ROMI de permanente gebruiker wordt van de begane grond. Aan de voorkant van het gebouw, grenzend aan de kinderopvang, komt nog een buitenspeelplaats voor de kinderen. ROMI herbergt een christelijke peuterspeelzaal voor 2- tot 4-jarigen, een kinderdagverblijfgroep van 0-4 jaar en een buitenschoolse (voor- en naschoolse) opvang.

Klimaat

In het B en W-voorstel is ook een plan voor de verbetering van het binnenklimaat opgenomen. Het aanpassen en extra koelen van het vaak zeer warme gebouw kost extra stroom. Om daarin - en in de overige stroombehoefte - te voorzien worden op het dak vijftig zonnepanelen geplaatst. Tot tevredenheid van beheerder Henri Prins. ,,Alles ziet er goed uit. De klimaatbeheersing moet nog worden aangepast, maar als dat is gebeurd, zijn we - voor zover ik het kan overzien - allemaal blij voor de komende jaren.''

Een beheersorganisatie met daarin de Vereniging Gemeenschapscentrum Elburg (VGE, de exploitaant van Kulturhus 't Huiken), de Vereniging Gemeenschapscentra ’t Harde (VGH, de exploitant van MFC Aperloo) en de gemeente Elburg (exploitant van Kulturhus ’t Harde) gaat in gezamenlijkheid de exploitatie van deze drie voorzieningen voor zijn rekening nemen.

Discussie

De toekomst van MFC Aperloo was lange tijd onderwerp van discussie. Met name de wens van gymnastiekvereniging SSS om Aperloo als thuisbasis te betrekken, stuitte op veel verzet. Andere vereniging vreesden dan hun heil elders te moeten zoeken.

  1. Irritatie tussen individuele bewoners, maar geen collectief probleem bij Hart van Thornspic in Doornspijk
    PREMIUM

    Irritatie tussen individue­le bewoners, maar geen collectief probleem bij Hart van Thornspic in Doornspijk

    De problematiek in het appartementencomplex Hart van Thornspic, waar onder bewoners onderling onrust was ontstaan, is geen collectief vraagstuk. Dat zegt directeur-bestuurder Hans Stalknecht van Stichting Wiel. Zijn organisatie heeft zich het afgelopen half jaar in Doornspijk verdiept in de onrust: ,,Het gaat niet over een grote groep bewoners, maar over een enkeling.’’

Veluwe