Volledig scherm
De N309 ging een aantal jaren geleden flink op de schop. De herinrichting van de weg, op deze foto bij de A28 in ’t Harde, werd aangegrepen om het hele tracé te voorzien van stil asfalt. Nu blijkt dat niet genoeg en is er bij sommige woningen een te hoge geluidsbelasting. © Bram van de Biezen

Woningen langs N309 in Elburg en ’t Harde moeten mogelijk geïsoleerd worden vanwege geluidsoverlast

UPDATEZo’n 140 woningen langs de provinciale weg N309 in ’t Harde en Elburg moeten mogelijk beter geïsoleerd worden. Het aanleggen van stil asfalt op de Eperweg en Zuiderzeestraatweg is niet voldoende gebleken, waardoor sprake is van een ‘te hoge geluidbelasting’. De gemeente Elburg laat nu onderzoeken wat er moet gebeuren. 

Het gaat om 140 huizen die voor 1986 gebouwd zijn. Sinds dat jaar biedt de Wet geluidhinder bescherming tegen een hoge geluidbelasting door verkeerslawaai. De eigenaren of bewoners van die woningen langs de Eperweg en Zuiderzeestraatweg krijgen een brief van de gemeente Elburg, waarin staat dat ze mogelijk in aanmerking komen voor geluidsisolerende maatregelen.

De aanpak van verkeerslawaai langs de Eperweg en Zuiderzeestraatweg (N309) loopt al jaren. Zo’n vijf jaar geleden werd het hele tracé voorzien van stil asfalt. ‘Door de bron van het geluid aan te pakken is een forse verbetering gerealiseerd’, stelt de gemeente Elburg. Het geluid is met 3 dB omlaag gegaan, maar desondanks hebben diverse woningen langs de weg nog een te hoge ‘geluidsbelasting’. Zonder de maatregelen was het aantal woningen dat aangepakt zou moeten worden, wel hoger geweest, laat de gemeente desgevraagd weten. In totaal staan 361 panden met een ‘woonfunctie’ langs de weg.

Maatregelen aan de weg of in de directe omgeving, zoals schermen en wallen, zijn volgens de gemeente niet mogelijk of helpen onvoldoende. Bij die woningen wil de gemeente onderzoeken of geluidsisolerende maatregelen nodig zijn en of die uitgevoerd kunnen worden. Overigens wordt niemand verplicht om mee te werken, maar: ,,Het aanbod wordt maar één keer gedaan.’’

‘Zorgvuldigheid boven snelheid’

Wethouder Lyda Sneevliet zegt blij te zijn dat er zicht is op ‘de afwikkeling van deze geluidssanering’: ,,Het is fijn dat er nu duidelijkheid komt voor de bewoners van deze huizen. Wel duurt het nog even voordat de definitieve toekenning en uitvoering rond zijn, onder andere vanwege de verplichte Europese aanbesteding.’’ 

Het duurt nog zeker tot 2021 of 2022 voordat de huizen daadwerkelijk worden aangepakt. Volgens de wethouder gaat zorgvuldigheid boven snelheid: ,,Eerst maken wij nu een definitief saneringsprogramma. Daarna volgt de subsidieaanvraag bij het Rijk en medio 2020 verwachten we het toekenningsbesluit. De uitvoering volgt pas in 2021/2022. Dit heeft te maken met de verplichte Europese aanbesteding, zowel voor het onderzoek als de uitvoering.’’

  1. Proef voor meer inentingen Noord Veluwe: Vaccinatie gemist? Haal hem dan alsnog!

    Proef voor meer inentingen Noord Veluwe: Vaccinatie gemist? Haal hem dan alsnog!

    Je vaccinatie halen die je beschermt tegen infectieziekten? Dat kan je maar beter wél doen. Hoewel stafarts jeugdgezondheid Marjolein van der Laan van GGD Noord- en Oost-Gelderland ieders keuze respecteert, hoopt ze toch de vaccinatiegraad in haar werkgebied te verhogen. Een proef in zes gemeenten op de Noord Veluwe is een van de maatregelen. Van der Laan: ,,Alle jongeren die zijn opgeroepen voor de meningokokkenvaccinatie, krijgen de mogelijkheid andere gemiste vaccinaties alsnog te krijgen.”

Veluwe