Beuken uit 1882 niet meer bestand tegen storm: bomenkap in Hof Espelo nodig

videoENSCHEDE - De bosgebieden van Landschap Overijssel bij Enschede hebben de stormen Ciara en Dennis relatief goed doorstaan. Toch vielen er in Hof Espelo, pal naast het bezoekerscentrum, twee eeuwenoude beuken om en wordt er deze week volop preventief gekapt. En dat heeft niet alleen met de twee februaristormen te maken.