In 2017 werd een proefcontainer voor gft-afval in gebruik genomen door inwoners van Enschede-Zuid.
Volledig scherm
In 2017 werd een proefcontainer voor gft-afval in gebruik genomen door inwoners van Enschede-Zuid. © Annina Romita

Enschede komt met afvalcontainer voor etensresten van flatbewoners

ENSCHEDE - Waar moet je heen met je etensresten? Het is een van de grootste ‘afval-ergernissen’ van hoogbouwbewoners in Enschede sinds de invoering van diftar, omdat er voor hen geen aparte GFT-container is.

Daar komt verandering in. Vanaf 2021 wil de gemeente een ondergrondse GFE-container (groente, fruit en etensresten) invoeren, speciaal voor bewoners van appartementen.

GFE-afval

Voordeel van de invoering van zo’n container is volgens het college dat etensresten niet meer bij het restafval verdwijnen. Het aantal kilo restafval zou daardoor dichter bij de doelstelling voor 2030 komen: 50 kilo restafval per inwoner. De compensatie (ongeveer 10 cent) in het tarief voor het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval, komt door deze maatregel te vervallen.

In Enschede-Zuid vond de afgelopen jaren een proef plaats met de gescheiden inzameling van GFE. De resultaten zijn positief volgens wethouder Jurgen van Houdt. „Veel mensen zijn blij dat de GFE-resten direct vanuit de keuken kunnen worden weggebracht, zodat stankoverlast wordt voorkomen.”

Oranje plasticcontainer

Ook voor bewoners van laagbouw gaat er iets veranderen vanaf 2021. Er komt een (oranje) afvalcontainer voor verpakkingenafval. Dit hoeft echter niet te betekenen dat huishoudens vier containers aan huis hebben, of hun restafval zelf moeten wegbrengen.

Uit enquêtes blijkt dat Enschedeërs niet op omgekeerd inzamelen zitten te wachten. Inwoners krijgen straks de mogelijkheid om te kiezen hoeveel en welke containers zij willen hebben. De ondergrondse containers voor verpakkingen, restafval en papier blijven in buurten en wijken staan.

Minder inzameling restafval

Om alle maatregelen te kunnen bekostigen, moeten er kosten worden bespaard. Dat wil de gemeente Enschede doen door de plastic zakken voor verpakkingenafval niet langer te verspreiden of in te zamelen. Daarvoor is de oranje verpakkingencontainer.

Daarnaast wordt de inzamelfrequentie voor verpakkingen en restafval gewijzigd naar een keer per vier weken. Papier werd binnen de bebouwde kom al eens per maand ingezameld. De inzameling van GFT blijft tweewekelijks. Het college denkt dat het vaste tarief van de afvalstoffenheffing in 2021 verlaagd wordt.