Volledig scherm
Huisarts Cees Jansen uitte deze week zijn zorgen over het psychische welzijn van buitenlandse studenten op de UT. © Lenneke Lingmont

Kamervragen CDA over psychische nood onder buitenlandse studenten op UT

ENSCHEDE  - De CDA-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de psychische nood onder buitenlandse studenten op de Universiteit Twente in Enschede en andere universiteiten. Het CDA-Kamerlid Harry van der Molen stelt hierover vragen aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dat doet hij naar aanleiding van een verhaal in De Twentsche Courant Tubantia waarin huisarts Cees Jansen aan de bel trekt over het grote aantal niet-Nederlanders in zijn praktijk op de campus. Van der Molen wil weten hoe groot het probleem op de UT en andere universiteiten is. Inzicht in aantallen studenten met mentale klachten moet helderheid geven. 

Onlangs is besloten dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een nulmeting uitvoert naar studentenwelzijn. Van der Molen wil dat gezondheidsklachten van internationale studenten hierin apart worden meegenomen.

Advies

Cees Jansen pleitte in deze krant voor de invoering van intake-gesprekken voor studenten om hun psychische draagkracht te bespreken. Desnoods moeten kwetsbare (buitenlandse) jongeren het advies krijgen om de studie niet op te pakken. Het College van Bestuur van de UT reageerde daarop dat het onderwijsinstellingen verboden is om dit als selectiecriterium toe te passen.

Buddyproject

Volledig scherm
Kamerlid Harry van der Molen (CDA) stelt vragen over de psychische nood onder buitenlandse studenten op de Universiteit Twente. © ANP

Daarop reageert het CDA dat een intake en een selectiecriterium verschillende zaken zijn. Van der Molen wil een antwoord van de minister in hoeverre dit een verantwoordelijkheid is van een universiteit. Ook vraagt hij zich af of de UT haar plannen voor meer ondersteuning aan studenten middels het buddyproject, meer inzet van psychologen en extra focus op studentenwelzijn moet betalen uit eigen financiële middelen.

CDA-Kamerleden vragen zich bezorgd af of universiteiten niet vooral bezig zijn met het werven van zoveel mogelijk internationale studenten. Bij hogere studentenaantallen kunnen ze aanspraak maken op meer bekostiging.

Engelse voertaal een probleem

De internationalisering op de UT leidt er toe dat de universiteit Engels als voertaal invoert. Huisarts Cees Jansen stelt vast dat veel internationale studenten, met name uit China, slecht Engels spreken. Hierdoor kunnen ze hun klachten niet goed verwoorden.