Volledig scherm
stressed stress student depressie depressief stock © Getty Images

Tachtig procent UT-studenten kampt met angst en depressie

ENSCHEDE - Tachtig procent van de UT-studenten kampt met gevoelens van depressie of angst. Een derde ervaart de klachten als ‘matig tot ernstig’. Bij vrouwelijke, internationale en LHBT-studenten zijn de problemen het grootst.

Dat blijkt uit een eigen onderzoek van de Universiteit Twente naar het welzijn onder studenten. Voor het onderzoek werden 1682 studenten ondervraagd, met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Naast de mentale problematiek, scoren UT-studenten ook hoog op het gebied van drugs-, drank- en internetgebruik. Meer dan de helft van de respondenten vertoont signalen van dwangmatig internetgebruik.

Cannabis en drank

Over drank- en drugsgebruik: 34 procent van de UT-studenten gebruikte het afgelopen jaar cannabis. Dat is aanzienlijk hoger dan op andere Nederlandse universiteiten, daar ligt het percentage op een ruime 15 procent. Ook ecstasy en cocaïne zijn populair op de UT. De studenten in Enschede roken wel minder dan wo-studenten op andere universiteiten in het land.

Ruim een derde van de UT-studenten drinkt zes of meer glazen tijdens één gelegenheid, minimaal één keer per maand. Bij de Nederlandse bevolking ligt dat percentage ‘zware drinkers’ op 19,5 procent. Het percentage ‘zware drinkers’ op de UT is 14.7 procent. Bij andere universiteiten in Nederland is dat 12.7 procent.

‘Heel hoog’

‘Heel hoog’, noemt universitair docent Saskia Kelders het aantal UT-studenten dat psychische klachten heeft. Kelders leidde het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de vakgroep Health, Psychology en Technology. De 1682 studenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, vormen 15 procent van de totale studentenpopulatie.

Kelders is met name geschrokken dat vier op de vijf UT-studenten symptomen heeft van depressie of angst. ,,We hadden gedacht dat het om een aanzienlijk percentage ging, maar dit is hoog.’’ Waar het gaat om milde symptomen, waar één op de drie studenten mee kampt, maakt Kelders een kanttekening. 

,,Daaronder vallen ook de studenten die zeggen dat ze zich wel eens somber voelen, niet lekker in hun vel zitten of moeite hebben om zich echt te ontspannen. Daarvan zou je kunnen zeggen dat stress deels bij het leven hoort. Anders ligt het met het percentage studenten dat depressie of angst kent in een matige tot ernstige vorm. Dat is ook een derde van het totaal. We moeten hier serieus aandacht aan besteden.’’

Quote

We moeten hier serieus aandacht aan besteden.

Universitair docent Saskia Kelders

Activisme

15 procent van alle UT’ers nam aan het onderzoek deel. Kelders denkt dat meespeelt dat studenten die somber of angstig zijn de vragenlijst eerder zullen invullen dan studenten bij wie dit niet speelt. ,,Ik denk dat de percentages van studenten die symptomen ervaren over de hele linie op de UT uiteindelijk lager liggen dan wat uit dit onderzoek naar voren komt.’’

Studentenactivisme lijkt ook een middel om klachten te overwinnen. Studenten die zich hiermee bezig houden voelen zich gelukkiger. Ook ervaren ze meer een gevoel van verbondenheid. Een groep die dat laatste veel minder ervaart, zijn de buitenlandse studenten.

Speciale aandacht

De onderzoekers pleiten naar aanleiding van de uitkomsten voor onder meer extra preventie, continue monitoring, aandacht voor psychisch welbevinden in het onderwijs en speciale aandacht voor de risicogroepen. Een op de vier respondenten heeft in het verleden al begeleiding of therapie gevolgd bij een psycholoog, studieadviseur of een externe partij.

Verslavingszorg

De UT is al langer op de hoogte van de problemen onder studenten. Huisarts Cees Jansen die praktijk houdt op de campus, trok hierover in de zomer van 2018 aan de bel. De hulpvraag in zijn praktijk was zo groot, dat hij meer ondersteuning wilde van Tactus Verslavingszorg. Tactus houdt al zeker drie jaar spreekuur in het gezondheidscentrum van Cees Jansen.

Studenten kunnen ook op allerlei plekken terecht voor hulp. Opvallend was dat de huidige eerstejaars bij de ontgroening al kennis konden maken met een psycholoog. ,,Dan weten ze waar ze tijdens de introductie of later terecht kunnen als zich problemen voordoen’’, zei Sjoerd Brüggenwirth namens de Student Union.

Volledig scherm
© ROBIN UTRECHT