Volledig scherm
© SXC

Amper steun natuurbegraven Emst

EPE - Hoewel er in de gemeenteraad van Epe donderdagavond amper steun bleek te zijn voor een toekomstige natuurbegraafplaats op de Woesterberg in Emst, is de discussie daarover nog steeds niet voorbij. Op de fractie van SGP/Christen Unie na, was niemand in de gemeenteraad overtuigd door de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek dat het college van b en w had laten verrichten. Het haalbaarheidsonderzoek had als uitkomst dat natuurbegraven op de Woesterberg kan.

Maar de fracties plaatsten om en om grote vraagtekens bij de uitkomst van het onderzoek. Vooral bezwaren van omwonenden telden voor de fracties zwaar. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gesteld dat er amper bezwaren uit de buurt kwamen, maar afgelopen weken is duidelijk geworden dat de werkelijkheid anders is. Massaal trokken omwonenden aan de bel bij de politieke partijen.

Ook de natuurwaarde is volgens de partijen veel groter dan wordt geschetst in het haalbaarheidsonderzoek. Bevindingen van met name natuurvereniging KNNV staven die gedachte. Aanleg van een toegangsweg en parkeerplaatsen op de Woesterberg zouden die natuur bovendien extra verstoren.

Of dat allemaal nog niet genoeg was zagen de meeste raadsleden ook geen noodzaak voor een gemeentelijke natuurbegraafplaats in Epe. Landgoed Welna heeft aangegeven als publieke partij natuurbegraven te willen oppakken en in de omgeving - Heerde, Wapenveld, Fortmond en Apeldoorn - zijn ook al meer dan voldoende initiatieven voor natuurbegraven.

Wethouder Jan Aalbers hoorde alle bezwaren aan en probeerde het tij van een tegenstemmende raad nog te keren. Hij stelde dat het college het haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de nu zo kritische raad had uitgevoerd. "Bovendien betekent de uitkomst van het onderzoek niet dat natuurbegraven op de Woesterberg dan een feit is. Daartoe moet dan eerst nog een bestemmingsplan worden aangepast en er moet nog uitgebreid gesproken worden over toekomstige gebruiksregels rond natuurbegraven. Daarover hebben we het nog helemaal niet gehad."

De fractie van Nieuwe Lijn schoot vervolgens Aalbers te hulp met een amendement, mede namens SGP/ChristenUnie, dat pleitte voor een 'verdieping van het haalbaarheidsonderzoek'. René de Vries: "We zeggen nu geen ja of nee tegen aanwijzen van de Woesterberg als locatie voor natuurbegraven."

Door het amendement wordt een besluit over natuurbegraven op de Woesterberg procedureel vooruit geschoven naar de volgende raadsvergadering. Het college kan daardoor enkele weken proberen de geesten alsnog rijp te krijgen voor het voorstel. Al achtten de meeste raadsleden de kans dat dat lukt klein. "Dan stemmen we in december het voorstel weg", meldde Dirk Jan Beumer van de PvdA.

Veluwe