Behoud bomen Heerderweg kost half miljoen

EPE - Aan het behouden van 225 bomen langs de Heerderweg in Epe hangt een prijskaartje van ongeveer vier- à vijfhonderdduizend euro. Dat heeft de provincie Gelderland becijferd.

Het bedrag is een optelsom van extra maatregelen die volgens de provincie genomen moeten worden. Zo moet op een deel van het traject de infiltratieriolering midden onder de rijbaan worden gelegd, is extra begeleiding en gedetailleerd graafwerk noodzakelijk en moet onder delen van het fietspad een krattensysteem komen om boomwortels te beschermen. Ook het toekomstig onderhoud aan bomen wordt duurder omdat gekozen is voor behoud van zoveel mogelijk bomen en geen structurele vervanging van bomenrijen zal plaatsvinden.

De provincie maakte het bedrag gisteren bekend samen met het nieuwe verkeersbesluit voor de herinrichting van de Heerderweg en de aanleg van vrijliggende fietspaden. Belanghebbenden kunnen daar tot 11 januari op reageren.

Tijdpad
De provincie gaf ook een globaal tijdpad vrij. De komende weken worden gebruikt om eigendomsgrenzen uit te zetten. De tweede helft van januari wordt begonnen met het vellen van bomen die echt moeten wijken en het rooien van de stobben.

In de tussentijd wordt ook een aanbestedingsprocedure in gang gezet. Bedoeling is dat de aanleg van de fietspaden en de werken aan de weg in mei beginnen. Een einddatum is nog niet bekend.

Geregeld afgesloten
Het betekent hoe dan ook dat de Heerderweg komende maanden geregeld afgesloten moet worden. Er wordt namelijk gewerkt met groot materieel. Aanwonenden van de weg krijgen hier in januari een brief over met nadere informatie. Het is overigens de bedoeling dat bedrijven bereikbaar blijven.

Veluwe