Volledig scherm
De kurkdroge zomer liet dit jaar zijn sporen na op de Veluwe. ,,We kampen nog altijd met 180 dagen neerslagtekort dit jaar. Dat kunnen wij niet zomaar veranderen’’, aldus Judith Zuijderhoudt van Vitens. © Wilbert Bijzitter

Bekenstichting bezorgd over waterstand Epe

Henri Slijkuis van de Bekenstichting in Epe luidt de noodklok voor het ecologisch systeem en de beken en sprengen op de Veluwe. In het bijzonder voor Epe. Drinkwaterwinning door Vitens is volgens hem de oorzaak van het probleem.

In het kwartaalblad De Wijerd van de Bekenstichting roept Slijkhuis het Waterschap Vallei en Veluwe en drinkwaterbedrijf Vitens op snel maatregelen te treffen. Volgens Slijkhuis is niet alleen de droogte van dit jaar een probleem, hij stelt dat er ook teveel drinkwater uit Epe wordt gewonnen door Vitens. Sinds vorig jaar zelfs om ook Zutphen van drinkwater te voorzien. Er komt echter nauwelijks water voor terug, als gevolg van infiltratie.

Zes miljoen

Er mag in Epe maximaal zes miljoen kubieke meter grondwater worden opgepompt. Om verdroging tegen te gaan zou in de winter evenveel water uit de beken geïnfiltreerd moeten worden als er in een jaar opgepompt wordt. Dat is in de afgelopen jaren nog nooit gelukt. Slijkhuis: ,,Het gemiddelde over de jaren bedraagt slechts 1,2 miljoen kubieke meter per jaar.’’

Toen ‘Zutphen’ er als afnemer van het water bij kwam, werden nieuwe infiltratiebekkens aangelegd aan de Dellenweg in Epe. Er is in 2014, 2015 en 2016 (toen de bekkens werden aangelegd) evenwel nauwelijks water geïnfiltreerd, terwijl met ‘Zutphen’ erbij de hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken, dicht in de buurt van de maximaal toegestane hoeveelheid van zes miljoen kubieke meter komt. In het jaar 2017 kon voor het eerste volledig geïnfiltreerd worden, maar toen bleef de teller steken op 2,8 miljoen kubieke meter inkomend water.  ​In 2018 is door de droogte slechts 1,9 miljoen kubieke meter geïnfiltreerd.

Verdroging

Het gevolg is verdroging van de natuur rond Epe, zegt Slijkhuis. ,,We zien het terug in de zeer droge zomer van dit jaar.’’ Volgens Slijkhuis moet het aantal kubieke meters water dat wordt geïnfiltreerd snel omhoog. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een vissoort als de elrits uitsterft. ,,Het zou beter zijn om op meer punten in het land drinkwater te winnen en dan ter plekke ook te infiltreren. Anders gaat het niet meer goed komen, ben ik bang. Door ​concentratie van de waterwinning heb je ​ter plaatse vaak te weinig water voor handen om de winning te compenseren.’’ 

Noodzaak

Vitens bevestigt dat de cijfers die Slijkhuis aanhaalt kloppen. Judith Zuijderhoudt van Vitens: ,,Wij snappen de zorgen en onderkennen het probleem. Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe zien we de noodzaak en we zijn volop in actie. We hebben recent zelfs een gezamenlijke doelstelling afgesproken: evenveel water infiltreren als we winnen. Niet alleen door veel meer te infiltreren wanneer het veel regent, maar we vergroten ook het innamepunt bij het Apeldoorns Kanaal en leggen extra leidingen aan. Bovendien hebben we de winning in Epe al verminderd, door meer water uit Apeldoorn te halen.’’ ​Het laatste leidt volgens Slijkhuis overigens ook weer tot droogstand van de Mei- en Wiesselse Beek in Wenum leidt.

Droog

Hoe dan ook, gemakkelijk is het niet, zegt Zuijderhoudt. ,,Zeker niet met een zomer zo droog als dit jaar. We kampen nog altijd met 180 dagen neerslagtekort dit jaar. Dat kunnen wij niet zomaar veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Neemt niet weg dat er werk aan de winkel is. Al geldt dat voor iedereen, ook voor consumenten en bedrijven. We zullen allemaal zuiniger met ons zoete water moeten omgaan om dit soort problemen in de toekomst een hoofd te bieden.’’

Veluwe