Volledig scherm
Robbert van Duin (rechts) en Henk van Kessel op het perceel dat volgens de gemeente Epe geschikt is voor grootscheepse kerstboomteelt. © Kevin Hagens

Emstenaren willen geen kwekerij voor kerstbomen

Na een natuurbegraafplaats en een zendmast wordt een derde plan voor het buitengebied van Emst bekritiseerd door omwonenden en milieupartijen; een kwekerij van kerstbomen aan de Oranjeweg.

Met succes vochten omwonenden vorig jaar concrete plannen voor een natuurbegraafplaats aan in Emst aan. Een zendmast van KPN is na bezwaren niet van de baan, maar een eerste - ongewenste - plek werd al wel afgewenteld.

Nu ligt de wens van kwekerij De Buurte voor kerstbomenteelt op een perceel van achttien hectare aan de Oranjeweg onder vuur. De gemeente Epe heeft in tweede instantie een vergunning voor de kerstbomen- en heesterteelt verleend, maar dat besluit stuit op grote weerstand van omwonenden.

Robbert van Duin en Henk van Kessel zijn degenen die de barricaden beklimmen. Zij voeren het woord namens een achterban van circa dertig omwonenden en belanghebbenden. ,,Daarnaast ageren de Vereniging Milieuzorg Epe, de Bekenstichting en KNNV Epe/Heerde ook tegen de plannen voor de kwekerij. Of we allemaal zelfstandig optreden of gezamenlijk optrekken met bezwaarschriften, besluiten we later'', zeggen de Emstenaren.

Afwijzing

De weerstand is niet gericht tegen de aanvrager van de vergunning, maar tegen de gemeente als beoordelende instantie. In eerste instantie wees de gemeente Epe een vergunning voor de kerstboomteelt af, maar een tweede aanvraag wordt wel gehonoreerd. Van Duin en Van Kessel begrijpen er niets van. 

,,Het staat iedereen vrij ergens een vergunning voor aan te vragen. Maar het is aan de overheid om die op de juiste gronden te beoordelen.De gemeente schermt ineens met het landschapsontwikkelingsplan en een rapport van Natuurbank Overijssel. Ineens wordt er gesteld dat het allemaal wel meevalt met de schadelijke gevolgen van een kerstbomenkwekerij. Maar eigenlijk is er niets veranderd aan de aanvraag ten opzichte van de eerste, geweigerde, aanvraag. Die betrof weliswaar een ruimer perceel, maar de eerder gevraagde twaalf extra hectaren, die later zijn weggelaten in de aanvraag, bevonden zich in een landschapstype beekdal. Daar is helemaal geen teelt toegestaan. Dat was allang bekend.''

De tegenstanders hekelen de kerstboomteelt, omdat die volgens hen te veel gebruik maakt van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Ongewenst voor omwonenden, voor zeldzame en beschermde diersoorten en voor het rondom gelegen hoogwaardige natuurgebied met een zware natuurbestemming erop. ,,Kerstboomteelt mag dan groene bomen betreffen, verder heeft het niets met natuur te maken. Het is een industrie, die hooguit gebonden is aan grond, maar voorts louter gericht is op productie en machinaal wordt gestuurd.''

Open grasland

Daarnaast zijn kerstbomen een aantasting van het 'open grasland' op die plek. ,,Terwijl in het bestemmingsplan van de gemeente staat dat het open karakter hier moet blijven! Dat valt toch niet te rijmen? Epe gaat dus tegen de eigen regels in.''

De tegenstanders staan in de startblokken om de vergunning aan te vechten. ,,Via alle middelen die ons ten dienste staan. Hopelijk kunnen we de gemeenteraad overtuigen om het college van b en w een halt toe te roepen. En anders stappen we naar de rechter. In het Eper coalitieakkoord wordt onze unieke omgeving geroemd, 'gedomineerd door natuur en landschap'. En als Epe de toeristen ook zo belangrijk vindt, dan moet je je omgeving toch mooi houden en maken, in plaats van natuur inruilen voor kille kerstbomenakkers.''

Bezwaren

De gemeente Epe reageert niet inhoudelijk op de bezwaren van de tegenstanders. ,,De aanvraag is door ons getoetst en de vergunning wordt verleend. Als mensen bezwaren hebben, kunnen zij die in de komende weken kenbaar maken'', zegt een woordvoerder van Epe.

Veluwe