Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

Epenaar betaalt volgend jaar meer belasting, maar lokale hondentax verdwijnt vanaf 2022

Inwoners van de gemeente Epe zien hun lokale lasten de komende jaren licht stijgen. De onroerende zaakbelasting (ozb) wordt in de periode 2020-2022 jaarlijks met 1,5 procent verhoogd. Daar staat tegenover dat de hondenbelasting met ingang van 2022 verdwijnt en alle huishoudens drie jaar lang 50 euro terugkrijgen van de gemeente. 

Als niet wordt ingrepen, duikt Epe de komende jaren diep in de rode cijfers. Enerzijds omdat de gemeente minder geld ontvangt van het Rijk dan verwacht. Maar wat ook meespeelt is dat de kosten voor verschillende gemeenschappelijke regelingen hoger uitvallen. Zo draagt Epe de komende jaren meer af aan werkbedrijf Lucrato, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en vervoerscentrale PlusOV. 

Hierdoor ontstaat in 2020 een financieel tekort van 846.000 euro, oplopend naar 1.341.000 euro in 2022. Om ingrijpende bezuinigingen te voorkomen, stelt het Eper college van burgemeester en wethouders voor de kaasschaafmethode toe te passen. Zo wordt de ozb tot en met 2022 jaarlijks met 1,5 procent verhoogd. Verder verwacht het college onder meer een lagere bijdrage aan PlusOV en de VNOG te kunnen bedingen, wordt in 2021 en 2022 een beroep gedaan op het potje eenmalige dekkingsmiddelen en wordt minder geld uitgetrokken voor nieuw beleid. 

Honden

Door al deze maatregelen geeft de gemeente Epe in 2020 iets meer dan 15.000 euro minder uit dan er binnenkomt. Daarmee is de begroting op orde, concludeert het college. 

Zoals beloofd in het coalitieakkoord, worden de opbrengsten uit de precariobelasting - die wordt geheven voor het gebruik van openbare gronden - teruggegeven aan de burger. Eper huishoudens krijgen daardoor in de periode 2020-2022 jaarlijks 50 euro uitgekeerd van de gemeente. Ook worden de hondenbelasting vanaf 2022 geschrapt. Op dit moment betalen Epenaren jaarlijks iets meer dan 39 euro per huisdier, 

Veluwe