Volledig scherm
Hans van der Hoeve loopt door papier met afbeelding van het oude gebouw van de Hezebrink. © Hans van de Vlekkert

'Hezebrink moet de huiskamer van Emst worden'

De officiële opening van de vernieuwde Hezebrink in Emst is een feit. Deze werd gisteren verricht door Hans van der Hoeve, burgemeester van Epe.

Voorafgaand aan deze opening sprak Gert Buitenhuis, bestuursvoorzitter van de Hezebrink, de genodigden toe. Buitenhuis ging in zijn toespraak terug in de tijd. Zo werd eind 2015 gestart met zelfwerkzaamheden. Er moest een complete verhuizing plaats vinden. Op 14 juli 2016 werd er een nieuwe mijlpaal bereikt. De ondertekening vond op die datum plaats tussen het bestuur van de Hezebrink en de uitvoerende partijen. De sloop van de peuterspeelzaal vond plaats, houten bekistingen moesten er gemaakt worden, plafonds moesten worden gedemonteerd en ga zo maar door. Na de vakantie werd gestart met de nieuwbouw van de sportzaal.

Belang

Het belang van de Hezebrink is enorm voor Emst. Vele verenigingen maker er gebruik van. We hebben een visie, zegt Buitenhuis. ,,Het moet de huiskamer van Emst worden. We hebben nu een gebouw dat waardig is voor vele festiviteiten."

Nadat burgemeester Van der Hoeven zijn officiële opening had verricht door met een vlijmscherpe metseltroffel door een foto van de 'oude' Hezebrink te snijden, voerde hij het woord.

,,De Hezebrink uit 1970 voldeed absoluut niet meer aan de eisen van deze tijd. Maar waar haal je geld vandaan? Dat was enkele jaren geleden bijzonder moeilijk. Gelukkig hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad destijds besloten om een bedrag van 2,1 miljoen euro beschikbaar te stellen met de voorwaarde dat de Hezebrink zelf moest zorgen voor 700.000 euro. En voor het laatste wil ik het bestuur en de Emster bevolking een groot compliment geven.''

Indrukwekkend

Door kracht en saamhorigheid een indrukwekkend resultaat. Heel Emst profiteert hiervan, zegt Van der Hoeven. Ook noemde Van der Hoeven de verbouwing van de Hezebrink een voorbeeld van energiebesparing. De Hezebrink is klaar voor de toekomst. Totaal heeft de nieuwbouw en de verbouwing van de Hezebrink 2,8 miljoen euro gekost. De gemeente Epe heeft hier 2,1 miljoen euro aan bijgedragen en de andere 700.000 euro is bijeengebracht door acties, giften, onder meer van het Rabofonds en door uitgeven van renteloze obligaties.

  1. Hoogleraar: Bomenkap is niet oorzaak van het verdwijnen van bos, maar de Natuurwet
    PREMIUM

    Hoogleraar: Bomenkap is niet oorzaak van het verdwijnen van bos, maar de Natuurwet

    Er zijn kritische kanttekeningen te plaatsen bij de petitie van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en zestig natuurorganisaties om een verbod in te stellen op grootschalige bomenkap, aldus hoogleraar bosecologie en bosbeheer (Wageningen Universiteit) en adviseur bij Staatsbosbeheer Frits Mohren. Dat Staatsbosbeheer haar eigen beleid nu onder een vergrootglas legt, noemt Mohren desondanks ‘verstandig’. ,,Maar de reguliere houtkap is van een heel andere orde van grootte dan nu wordt voorgespiegeld.”

Veluwe