Volledig scherm
Een knotbomenrij langs een poel. © Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Lapje grond over? In Epe? Gratis beplantingsplan

Het is niet voor iedereen weggelegd, maar Epe geeft in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Oener Belang gratis beplantingsplannen en voordelige bomen weg. Je moet alleen wel beschikken over een perceel grond van minstens anderhalve hectare groot.

Landschappelijke verbetering. Onder die noemer stellen de gemeente Epe en de provincie Gelderland subsidie beschikbaar. Geld in de vorm een gratis beplantingsplan door adviseurs van Stichting Landschapsbeheer en forse korting op benodigd beplantingsmateriaal. In eerste instantie voor bewoners van het buitengebied van Epe en Oene, volgend jaar ook voor gegadigden in Emst en Vaassen.

Bomen

Zoals gezegd kan iedereen die over een stuk grond van anderhalve hectare beschikt, zich aanmelden voor de subsidie. Op het land moet de grondeigenaar dan wel vijftien hoogstamfruitbomen, twintig laan- of knotbomen en een poel of tien hectare andere beplanting willen aanleggen. Uiteraard wordt het beplantingsplan dat de adviseur van SLG maakt, in samenspraak met de grondeigenaar opgesteld.

Het doel van het project is erven en de aangrenzende gronden te verfraaien met streekeigen, landschappelijke en passende beplanting. De instanties hebben dan solitaire bomen, elzensingels, struweelhagen, knotbomen, hoogstamfruitbomen of een poel voor ogen. Een combinatie van deze opties is ook denkbaar. Door erven zo aan te laten sluiten op omliggende landschappen, gaan beide in elkaar op. Het heeft onder meer tot gevolg dat vogels en andere dieren daar wel bij varen.

Lapje

Wie nog een lapje grond 'over' heeft kan zich voor meer informatie over de subsidie voor de beplanting begeven naar een informatieavond op 25 september in het Kulturhus in Oene. Aanvang 20 uur.

Veluwe