Volledig scherm
De Heerderweg. © Hans van de Vlekkert

Maatgelen voor zijwegen Heerderweg

EPE - Het Eper college wil komende tijd een aantal maatregelen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Heerderweg en de daarop aansluitende wegen buiten de bebouwde kom.

Het gaat daarbij om het instellen van een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer op het gedeelte van de Adelaarsweg tussen de Adelaarsdwarsweg en de Sprengenweg en een inrijverbod voor dergelijk verkeer op het gedeelte van de Sprengenweg tussen de Bijsterbosweg en de Norelweg. In beide gevallen is er wel een uitgezondering voor bestemmingsverkeer.

Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders de Burgemeester Diepenhorstlaan tussen de Eperheemweg en de Holleweg (ter hoogte van het Spoorbaanpad) fysiek afsluiten voor gemotoriseerd verkeer en de Dennenheuvelweg, ter hoogte van de Heerderweg, inrichten als verplicht fiets/bromfietspad.

De maatregelen zijn bedacht nadat de provincie Gelderland de gemeente Epe had gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van het aantal aansluitingen op de Heerderweg buiten de bebouwde kom te beperken. Achterliggende gedachte is daarbij om het aantal afslaande bewegingen op de Heerderweg te beperken en daarmee de kans op kop/staart botsingen of conflicten met fietsers te beperken.

Veluwe