Volledig scherm
© Thinkstock

Meer inspraakruimte voor inwoners Epe

EPE - Voor bewoners van de gemeente Epe die willen inspreken tijdens een raadscommissievergadering, worden de mogelijkheden verruimd. Tot voor kort kon er alleen worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda stonden.

Dat heeft de gemeente Epe veranderd. Wie daar behoefte aan heeft, kan nu inspreken over elk gewenst onderwerp, geagendeerd of niet. Inwoners die hun stem willen laten horen op een raadscommissievergadering, moeten zich wel op tijd aanmelden als inspreker. Dat kan tot op de dag van de vergadering, voor 12.00 uur, bij de griffie, die is te bereiken op telefoonnummer 0578-678827. De eerstvolgende raadscommissievergadering wordt gehouden op 27 oktober.

Vijf minuten spreektijd
Insprekers richten zich met hun woord tot de commissieleden en krijgen maximaal vijf minuten spreektijd. Het staat de commissieleden vrij vragen te stellen over het aangesneden onderwerp aan het verantwoordelijke lid van het college. Insprekers mogen ook reageren op antwoorden van het verantwoordelijke lid van het college en op vragen van commissieleden.

Insprekers kunnen geen spreektijd krijgen over besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; benoemingen, ontslagen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen; gedragingen van (een bestuurder of medewerker van) de gemeente waarover een klacht volgens de algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend; feitelijke vragen over gemeentelijk beleid of andere zaken waarvoor naar het oordeel van de voorzitter efficiëntere procedures bestaan. Evenmin mag een inspreker beledigen of de orde verstoren.

Veluwe