Volledig scherm
Het groendepot in Epe van Axent moet plaatsmaken voor een herdenkingsmonument. © Foto Hans van de Vlekkert

Monument voor oorlogshelden in aantocht in Epe

De Eper familie Van Essen krijgt spoedig een herdenkingsmonument voor zijn heldendaden in de Tweede Wereldoorlog. De gemeenteraad gaf het college van B en W donderdagavond opdracht werk te maken van de verplaatsing van een groendepot van Axent aan de Wachtelenbergweg. Door dat depot te verplaatsen, komt de benodigde ruimte vrij voor het monument.

Het CDA maakte zich met een amendement sterk voor de komst van het monument als gevolg van een burgerinitiatief, dat enkele jaren geleden al gestalte kreeg. Het groendepot wordt nu verplaatst naar de Kweekweg. De kosten voor verplaatsing daarvan, achtduizend euro, komen uit een reserve voor restauratie en onderhoud van monumenten. Het amendement van het CDA kreeg steun van alle fracties.

Onderduikers

De familie Van Essen bood in de Tweede Wereldoorlog aan 54 onderduikers een schuilplaats. Voor die heldendaden kreeg de familie zelfs onderscheidingen van Amerikaanse presidenten. Om de familie te eren en herdenken meent de Eper gemeenteraad unaniem dat, met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020, het groendepot volgend jaar plaats moet maken voor een monument. Het is de bedoeling dat het monument onderdeel gaat uitmaken van wandel- en fietsroutes en wordt ingezet bij educatieve lessen. Diverse maatschappelijke organisaties en scholen hebben al aangegeven zich te willen verbinden aan dit project.

In de raadsvergadering over de begroting werden in Epe donderdag nog twee amendementen aangenomen. Zo werd zoals verwacht besloten dat de herinrichting van de Oude Wisselseweg begin volgend jaar plaatsvindt, in plaats van pas in 2020. De weg raakte door een storm in januari tientallen zilveresdoorns – en daarmee zijn aangezicht – kwijt. In plaats van begin 2020 wordt komend jaar het herstel van de Oude Wisselseweg in gang gezet, zodat op deze plek tijdens de viering van 75 bevrijding het aangezicht weer enigszins hersteld is. Zilveresdoorns met hun kenmerkende blad (maple leaf) zijn het symbool van dankbaarheid aan de Canadese bevrijders.

Rijvloer

Ook kreeg de Stichting Hippisch Centrum Vaassen een investeringsbijdrage voor aanschaf van een nieuwe rijvloer, ter waarde van 48.000 euro toegekend. Twee moties werden aangenomen. Er wordt onderzocht hoe de gemeente Epe kan bijdragen in het onderhoud en gebruik van het carillon van de Grote Kerk en tevens komt er een onderzoek naar verdere vergroening van lokale heffingen. Met vergroening van heffingen worden duurzaamheidsmaatregelen gestimuleerd.

Veluwe