Volledig scherm
© Thinkstock

Raad Epe keurt begroting goed

EPE - De gemeenteraad in Epe is akkoord met de programmabegroting van het college van b en w. Op slechts twee punten moet het college 'bijsturen'.

De programmabegroting voor 2017-2020, samengesteld door het college van b en w van de gemeente Epe, is donderdagavond laat door de gemeenteraad unaniem aanvaard.

De diverse politieke fracties plaatsten links en rechts wel nodige kanttekeningen bij het epistel van b en w, maar tot onoverkomelijke problemen leidden die niet.

Uit de algemene beschouwingen kwamen drie amendementen en zes moties naar voren. Een amendement van CDA, VVD en D66 dat handelde over het beschikbaar stellen van meer geld voor de lokale omroep Radio 794, werd aangenomen. Een motie van het CDA over in inrichting van de Dorpsstraat in Vaassen en de evaluatie van de verkeerssituatie in Vaassen werd aanvaard.

Voorstellen van oppositiepartij VVD om een Cleantech-congres in 2018 in de gemeente Epe te schrappen, om werk te maken van een winkelopenstelling op zondag, om extra geld beschikbaar te stellen voor het toeristisch profiel, de uitvoering van de economische visie en de rekenkamercommissie en om de raad in de toekomst te laten beslissen over nieuwe gemeentelijke monumenten, haalden het allemaal niet.

Ook moties van SGP/Christen-Unie over het intrekken van ambtelijke ondersteuning aan Stichting Proo voor openbaar onderwijs en voor een onderzoek naar de reboundvoorziening van de scholengemeenschap RSG werden verworpen. Hetzelfde gold voor een motie van D66 over meer benutting van het burgerpanel in Epe ten behoeve van een versterking van de democratie. Een motie van de VVD over het masterplan huisvesting gemeentehuis werd na uitleg van het college ingetrokken.

Veluwe