Volledig scherm
© Thinkstock

Steun voor fusie van scholen in buitengebied Epe

EPE - De gemeente Epe heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde samenwerking tussen de Bongerd in Oene en de Zuukerschool, in het buitengebied van Epe. Stichting Proo, de overkoepelende organisatie voor openbare basisscholen in de regio, is van plan om per 1 augustus 2017 De Bongerd vanwege een gebrek aan leerlingen verder te laten gaan als een zogeheten 'dislocatie' van de Zuukerschool. Het college van de gemeente Epe steunt dat plan.

De fusie is voorlopig alleen administratief. Op de Bongerd zaten op 1 oktober 47 leerlingen. Voor het derde achtereenvolgende jaar zit de school daarmee onder de landelijk gestelde opheffingsnorm van 57 leerlingen. De bekostiging voor de school namens de overheid zou daarom 1 augustus 2017 stoppen. Dat betekent dat de school moet sluiten. En dat wil Proo voorkomen, door de Bongerd vanaf volgend schooljaar verder te laten gaan als dislocatie van de Zuukerschool, die zelf precies 57 leerlingen telt.

Berend Redder van Proo zei eerder al dat er voor leerlingen en ouders volgend jaar verder niets gaat veranderen. Een dislocatie is een deel van de school, dat op een ander adres is gevestigd dan het hoofdgebouw van de school.

De gemeente Epe steunt de samenwerking: "We hebben in onze gemeente nu eenmaal te maken met een krimp en het gegeven dat de leerlingenaantallen teruglopen. Niets doen is geen optie", aldus wethouder Erik Visser. "Het uitgangspunt is om voor de toekomst een goed openbaar onderwijsvoorzieningenniveau in het buitengebied en de oostkant van de snelweg in stand te houden. Hier voeren we dan ook gesprekken over met Stichting Proo, want ook de Zuukerschool heeft een afnemend leerlingenaantal."

Veel andere oplossingen om de Bongerd open te houden zijn er ook niet. Een mogelijkheid is dat de gemeente het bestuur van Daltonschool de Bongerd overneemt. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor de bekostiging van de school en dient de taak van het schoolbestuur weer op te pakken. "Het past niet meer in deze tijd om als gemeente de taak van schoolbestuurder uit te oefenen", aldus wethouder Visser.

Naar aanleiding van het genomen besluit vraagt het college de gemeenteraad in te stemmen met het besluit om het bestuur van Daltonschool de Bongerd niet over te nemen. Daarmee is de fusie dan min of meer bekrachtigd. De gemeenteraad bespreekt het voorstel 24 november.

Veluwe