Y4Y: door jongeren, voor jongeren

EPE - Drie keer hebben ze tot nu toe gebrainstormd en inmiddels worden de contouren zichtbaar van de activiteiten die een groep jongeren voor leeftijdsgenoten wil organiseren in het Kulturhus EGW. Die eerste activiteit wordt een (alcoholvrij) 24-uursevenement en een datum is er ook al: op 8 en 9 december.

Van zaterdagmiddag vijf uur tot zondagmiddag vijf uur zijn dan in het Kulturhus aan de Stationsstraat in Epe doorlopend diverse activiteiten voor jongeren van 12 tot pakweg 20 jaar. Ideeën die daarvoor bestaan zijn rapworkshops, muziek, films, sumoworstelen, gaming, een nagelstylist en ga zo maar door. De komende weken wordt het programma concreter ingevuld; door de jongeren zelf die geacht worden ook zelf de afspraken te maken met wie de workshops en dergelijke gaan verzorgen. "Zo leren ze ook organiseren," zegt manager Lucette Houweling van het Kulturhus. Daarna volgen meer activiteiten, waarbij gedacht wordt aan een cursus koken, muziekdagen, droppings en toernooien.

Brainstormsessies
Ideeën kwamen in elk geval voldoende opborrelen tijdens de eerdere brainstormsessies. "Want," zo zijn de jongeren van mening, "Epe is een leuk dorp om te wonen. Er wordt veel georganiseerd, maar niet echt iets voor onze leeftijdscategorie."

Erwin van Andel
De groep is samengekomen op initiatief van C1000-supermarkteigenaar Erwin van Andel. C1000 is de komende drie jaar hoofdsponsor van het Kulturhus en in verband hiermee is de naam van de podiumzaal daar inmiddels omgedoopt in C1000-zaal. Van Andel verbond aan die sponsoring de voorwaarde dat er een groep jongeren zou komen die in dat Kulturhus diverse activiteiten zou organiseren voor leeftijdsgenoten. Voor jongeren, door jongeren, zogezegd. De groep - allen leerlingen van de RSG NO-Veluwe die als eerste voor dit initiatief werd benaderd - heeft inmiddels een eigen naam, Youth for Youth Epe, kortweg Y4Y. Y4Y richt zich op een brede leeftijdscategorie: tieners. Dat die heel verschillende interesses hebben realiseert de groep zich. "Daarom kiezen we om te beginnen ook voor een heel breed evenement. In die 24 uur hopen we al die verschillende groepen bijeen te brengen en zo het Kulturhus, BAM, in één keer op de kaart te zetten," laten ze weten.

Maatschappelijke stages
De leerlingen vervullen in Y4Y tevens hun maatschappelijke stages, wat ook geldt voor leerlingen die tijdens evenementen hand- en spandiensten verrichten. Van Andel zelf is vooral blij met het enthousiasme dat de jongeren van Y4Y aan de dag leggen. "Dit was ook de insteek en ik moet zeggen dat ze al een stuk verder zijn dan ik had durven hopen. De jeugd kan zich nu laten gelden en bewijzen dat er ook voor hen in Epe het een en ander valt te beleven."

Veluwe