Volledig scherm
© Thinkstock

Elektriciteitsnet Flevoland overbelast door forse toename duurzame energie

Er wordt zoveel duurzame energie opgewekt in Flevoland dat het elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken. Alliander geeft initiatiefnemers van nieuwe wind- en zonneparken niet meer de garantie dat zij hun stroom kunnen leveren. De netbeheerder heeft vier jaar nodig om het net te versterken en investeert alleen al dit jaar 40 miljoen euro.

,,Per geval wordt bekeken of en hoeveel capaciteit er beschikbaar is”, zegt woordvoerder Jelle Wils. Het probleem doet zich volgens hem voor in heel Flevoland. De belangrijkste veroorzakers zijn de tientallen zonneparken, die als paddenstoelen uit de grond schieten. De netbeheerder ziet in Overijssel en Gelderland hetzelfde probleem ontstaan, maar nergens is de nood zo hoog als in Flevoland.

Uitbreiding

Om meer elektriciteit te kunnen verwerken, vergroot Alliander de verdeelstations in Dronten en Lelystad. Onderzocht wordt of de nieuwe windturbines bij Zeewolde rechtstreeks aan het landelijke net kunnen leveren. Het zijn maatregelen op lange termijn, want zij zorgen ervoor dat er vanaf 2022 meer ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet.

Quote

Juist in gebieden met dunne kabels wordt tegenwoor­dig veel energie opgewekt

Jelle Wilts, Alliander

Ondertussen worden door de hele polder nieuwe kabels aangelegd. Wils: ,,In landelijke gebieden liggen dunne kabels. Dat was vroeger voldoende, omdat er in de polder weinig vraag was naar elektriciteit. Juist in die gebieden wordt tegenwoordig veel elektriciteit opgewekt. Zonneparken leveren via de dunne kabels energie voor 50 tot 70 duizend huishoudens.”

Noodkabels

Op korte termijn hoopt Alliander via ‘slimme oplossingen’ meer stroom te kunnen verwerken. Het plan is om de elektriciteit die zonneparken leveren te verwerken via reservekabels, die nu alleen bij storing en onderhoud worden gebruikt. Ook wordt gedacht aan het op afstand aan- en uitzetten van wind- en zonneparken, als het net overbelast dreigt te raken. Liander is hierover met een aantal partijen in gesprek.

Door de enorme toename van duurzame energie vergroot ook TenneT de capaciteit van zijn landelijke elektriciteitsnet. De nood is het hoogst op lijn van Diemen, via Lelystad, naar Ens. Over een jaar is de capaciteit op dat traject met een derde vergroot. 

Flevoland