St Jansdal nam het failliete MC IJsselmeerziekenhuis eind februari over.
Volledig scherm
St Jansdal nam het failliete MC IJsselmeerziekenhuis eind februari over. © Wilbert Bijzitter

Flevolandse overheden ‘betreuren’ dat spoedeisende hulp niet terugkeert naar Lelystad

In de polder wordt met teleurstelling gereageerd op het nieuws dat Lelystad de 24-uurs spoedeisende hulp en acute verloskunde definitief niet terugkrijgt. Hoewel het advies van Toekomstverkenner Zorg Bas Leerink door betrokkenen wordt beschouwd als 'waardevol’, overheerst de bezorgdheid. 

Flevolandse Patiëntenfederatie 

De Flevolandse Patiëntenfederatie kan zich vinden in Leerinks analyse en punten waar snel actie op moet worden ondernomen. ,,De verloskunde op Urk blijft echter nog een groot punt van zorg. Dat geldt ook voor de huisartsenzorg in Lelystad, die onder grote druk staat.‘’ De Federatie is blij dat er een ‘Zorgtafel voor Flevoland’, die moet zorgen voor een vernieuwende integrale aanpak voor regionale samenhang en samenwerking in zorg en welzijn’ komt. De nieuwe vorm van anderhalvelijnszorg, met 24/7 verpleegkundige zorg, mag van de Federatie medio 2020 in het Lelystadse ziekenhuispand komen. 

Gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Dronten en provincie Flevoland 

De gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk ‘betreuren’ het dat de acute verloskunde en spoedeisende hulp (SEH) niet terugkeren in Lelystad. Verder missen deze overheden een ‘helder perspectief’ voor de ziekenhuisvoorziening in Lelystad.

Dat schrijven ze in een gezamenlijke reactie op het rapport van Leerink aan minister Bruins. De toekomstverkenner geeft ‘waardevolle adviezen’, vinden gemeenten en provincie. Ze noemen de opnamemogelijkheid voor chronisch zieken in Lelystad en het inrichten van een bevalkamer als voorbeeld. Zorgen zijn er ook, waarbij de opmerking over de acute verloskunde en de SEH allesbehalve als een verrassing komt. Verder willen de overheden graag weten welke kant het op gaat met het ziekenhuis in Lelystad. Leerink adviseert een ‘stapsgewijze uitbreiding’, maar wat is het eindpunt?

Werkdruk blijft hoog

Ook de kwetsbare geboortezorg zit de bestuurders niet lekker. De werkdruk blijft hoog als de maatregelen uit het rapport worden uitgevoerd. De stijgende vraag geboortezorg maakt de zaak er niet makkelijker op. Dit maakt Flevoland geen aantrekkelijke werkplek. En dit geldt ook voor de huisartsen, aldus gemeenten en provincie.

De vier overheden roepen de minister op om een zo uitgebreid mogelijke voorziening voor acute zorg in Lelystad te regelen. Met specifiek aandacht voor ouderen, kinderen en chronisch zieken. Die acute zorg zal anders georganiseerd moeten worden. Flevoland kan hierbij een proeftuin worden gemeenten met een ziekenhuis op afstand. Ook vragen ze onder meer een uitbreiding van de ambulancezorg in Flevoland.

Flevoland