'Grote sterfte in de Oostvaardersplassen niet onnatuurlijk'

Met pijn in het hart ziet ecoloog Han Olff hoe het beheer van de Oostvaardersplassen radicaal op de schop gaat. ,,We luisteren nu naar de Facebookgroep met de meest schokkende filmpjes. Zo moet je een discussie niet voeren.'' 

Komende woensdag bespreekt de Provinciale Staten het rapport van de Commissie Van Geel om in juli een beslissing over de toekomst van de Oostvaardersplassen te nemen. De Commissie pleit ervoor om het natuurlijke beheer waarbij de seizoensomstandigheden het aantal geboortes en sterfgevallen onder de grote grazers bepalen, te stoppen. De mens moet, indien nodig, met afschot de regie nemen. Het provinciebestuur adviseert de Staten om voor deze beleidsverandering te stemmen. De vraag is of dat gaat gebeuren.

Flevoland