Hertellen is volop in gang in Flevoland

In alle gemeenten in Flevoland worden momenteel de stemmen van de provinciale verkiezingen herteld. Zo’n 650 mensen vrijwilligers bekijken ruim 160.000 stembiljetten.       

Flevoland