Ziekenhuis St Jansdal Lelystad, afgelopen maart kort voor de heropening.
Volledig scherm
Ziekenhuis St Jansdal Lelystad, afgelopen maart kort voor de heropening. © ANP

Kamer: geen spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad, wel versterking zorg

Volwaardige acute spoedeisende hulp en verloskunde en kindergeneeskunde keren niet terug in het ziekenhuis van Lelystad. Een motie van SP’er Henk van Gerven zorgminister Bruins op te dragen St Jansdal en zorgverzekeraars daartoe een plan te laten maken strandt op onwil van de coalitie. Wel wordt er serieus gekeken naar een lichtere variant, een spoedpolikliniek, voor Lelystad. 

Dat bleek dinsdagmiddag bij stemmingen over de zorg in Flevoland in de Tweede Kamer. Flevolandse patiënten, huisartsen, zorgwerknemers en lokale en provinciale bestuurders in Flevoland hadden nog een sprankje hoop dat de Tweede Kamer alsnog zou kiezen voor een volwaardige, 24-uurs spoedeisende hulp (seh) in St Jansdal in Lelystad. 

Geen hoop

Die hoop lijkt nu de bodem ingeslagen; oppositiepartijen stemden grotendeels vóór Van Gervens wens, maar de regeringspartijen niet.  De Haagse politiek praat inmiddels al een jaar over de zorg in Flevoland. De aanrijtijden van ambulances, acute spoedeisende hulp en verloskunde zijn punten van zorg voor de Kamer.  

Te duur

Eerder al, lieten minister, zorgverzekeraars en St Jansdal zelf weten geen mogelijkheden te zien voor een dergelijke voorziening in de opvolger van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen: veel te duur voor het beperkte aantal patiënten dat er gebruik van zou maken. Bovendien is het vinden van geschikt personeel erg lastig. 

Spoedpolikliniek

Toch doet de Tweede Kamer wel degelijk iets voor de zorg in (vooral oostelijk en noordelijk) Flevoland. Zo nam de Kamer unaniem een motie aan waarin Bruins gevraagd wordt te kijken of een zogeheten 24/7 spoedpolikliniek een optie kan zijn voor ziekenhuizen als Lelystad waar seh's gesloten zijn. Een dergelijke poli hangt qua voorzieningen in tussen een huisartsenpost en een volwaardige seh. Eerder al, liet de minister weten dat een serieuze optie te vinden voor Lelystad. 

Geboortecentrum

Ook de geboortezorg in Flevoland moet beter dan nu, vindt de Kamer. CDA en PvdA pleitten -met steun van de Kamer- voor een gespecialiseerd geboortecentrum, eventueel in combinatie met de spoedpolikliniek en opvang voor ouderen of chronisch zieken in St Jansdal. Ook moet Bruins een aantal verloskundigen -die het nu drukker hebben dan voorheen- structureel meer geld geven om de werkdruk te verminderen. 

Ambulance

Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen, vorig jaar, heeft Urk een extra ambulance voor acute zorgverlening gekregen. Het parlement wil -blijkens een motie van Christenunie en SGP, sterke partijen op Urk- dat Bruins bij de ambulancezorg in Flevoland speciaal oog houdt voor de veiligheid en specifieke situatie van de voormalig eilandbewoners. Of dat leidt tot een permanente extra ambulance voor Urk moet blijken. 

E-health

Om de gezondheidszorg op langere termijn op niveau te houden heeft Bruins een toekomstverkenning uit laten voeren dit jaar. Uitvloeisel daarvan is de zogeheten Zorgtafel. Daaraan zitten zorginstanties, huisartsen, verzekeraars en andere partijen; ze streven ernaar de gezondheidszorg in de provincie weer op peil te brengen en te moderniseren. De provincie zou een innovatieve proeftuin moeten worden, met een belangrijke rol voor e-health. De Kamer juicht dat zeer toe. Ook pleit het parlement voor het snel maken van concrete afspraken door die tafel; ook moet Bruins er volop geld voor vrij maken. 

Lobby

Het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord, vorig jaar, leidde tot een verschraling van het zorgaanbod in Flevoland. Ambulances moesten verder rijden om een ziekenhuis te bereiken, de spoedeisende hulp en verloskunde verdwenen uit Lelystad, tot verdriet, zorg en woede van bijna alles en iedereen in Flevoland. In maart heropende St Jansdal een ziekenhuisvoorziening in Lelystad, zij het in afgeslankte vorm vergeleken met het oude ziekenhuis, een brede Flevolandse lobby ten spijt. Zo is er geen permanente seh, geen intensive care en zijn er slechts enkele bedden.

Flevoland