Damherten en ganzen in de Oostvaardersplassen.
Volledig scherm
Damherten en ganzen in de Oostvaardersplassen. © Foto Freddy Schinkel

Klankbordgroep Oostvaardersplassen als schakel tussen provincie en samenleving

De provincie Flevoland heeft een maatschappelijke klankbordgroep voor de Oostvaardersplassen in het leven geroepen. Deze vijf mensen adviseren de provincie hoe ze in contact kan blijven met de samenleving over het veelbesproken natuurgebied.  

De klankbordgroep is een wens van meerdere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Oostvaardersplassen. Het is tevens een wens van de commissie Van Geel. Deze commissie kwam vorig jaar met een advies over de koers voor het natuurgebied, die is overgenomen door een meerderheid van Provinciale Staten. 

Burgers

Het vijftal adviseert Gedeputeerde Staten over onderwerpen waar organisaties en burgers bij betrokken kunnen worden. Ook geeft de klankbordgroep aan wié een bijdrage kan leveren en in welke vorm. Het is vervolgens aan de provincie om ‘gesprekken met de samenleving’ op touw te zetten. Voorzitter van de klankbordgroep is Patrick Poelmann, voorzitter en voormalig lid van de commissie Van Geel.     

Flevoland