Volledig scherm
© Getty Images/iStockphoto

LTO Noord gaat mee in faunaplan provincie Flevoland

LTO Noord in Flevoland geeft het provinciale plan voor faunabeer alsnog een kans. De land- en tuinbouworganisatie was in eerste instantie bang dat handhaving en toezicht in de knel zou komen, maar vertrouwt er nu op dat het goedkomt.

,,Het belangrijkste is dat we het eens zijn over het Flevolandse systeem’’,  zegt Arnold Michielsen, voorzitter van LTO Noord in Flevoland. Dat model zorgt al veertig jaar voor effectieve en efficiënte schadebestrijding in de provincie. Flevoland scoort al jaren het laagst als gaat om schade voor agrariërs en schade-uitkeringen. ,,Dat moet zo blijven, daar zijn alle betrokken partijen het over eens.’’

Exclusieve taak

De stichting Faunabeheer Flevoland (SFF) is nu nog verantwoordelijk voor faunabeheer. Professionals met de status van bijzonder opsporingsambtenaar voeren het provinciale beheerplan uit, inclusief toezicht en handhaving. Dat laatste onderdeel als exclusieve taak van de SFF vervalt in de nieuwe Omgevingsverordening. Faunabeheer in Flevoland kan volgens de provincie anders en beter. 

Juist het vervallen van de boa-status bij de beroepskrachten van de SFF zaaide twijfel bij LTO Noord in Flevoland. Borging van toezicht en handhaving is volgens Michielsen cruciaal. ,,Er is nog eens goed gekeken of dat anders opgelost kan worden en dat blijkt mogelijk te zijn. Vandaar dat wij zeggen: we gaan akkoord. Komend jaar zal blijken of dat we voor ogen hebben ook in de praktijk goed uitpakt.’’

Gedwongen winkelnering

Handhaving en toezicht vastleggen in de verordening is volgens  Michielsen ‘de beste manier tot borging te komen’. ',,De provincie wil het ruimer formuleren, die wil niet toe naar gedwongen winkelnering waarbij een partij alles naar zich toe zou kunnen trekken. Wij denken dat dat wel meevalt, maar we hebben vrede met een ruimere opzet. Voor ons is het belangrijkste dat alle partijen zeggen:  we hebben een systeem dat adequaat en goed werkt. Daar willen we niet aan tornen.’’ 

LTO Noord trok begin februari nog fel van leer tegen de faunaparagraaf in het Omgevingsplan van de provincie Flevoland. De provincie draait goed faunabeheer de nek om als de professionals van de Stichting Faunabeheer Flevoland geen boa meer zijn, schreef Michielsen namens de Flevolandse afdeling van de land- en tuinbouworganisatie in een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten.

Flevoland