Volledig scherm
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer. (Foto ter illustratie) © ANP

Minister onderzoekt extra geluidsoverlast Lelystad Airport

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) gaat onderzoeken hoe het kan dat er grote verschillen zitten tussen de gemeten geluidsoverlast tijdens de belevingsvlucht en het aantal decibellen dat in het milieueffectrapport van Lelystad Airport staat vermeld.

Dat laat ze in een reactie aan De Stentor weten. ,,De Commissie-MER heeft een positief oordeel over het mer gegeven”, zegt Van Nieuwenhuizen. ,,Ik vertrouw op het oordeel van de commissie en dat de regelgeving voor het mer goed is toegepast. Dat neemt niet weg dat ik ga kijken naar het verschil tussen metingen van deze vlucht en de berekeningen voor de piekbelasting. Ik zal deskundigen vragen naar een verklaring hiervoor.”

Twijfels

De regiegroep maakte maandag haar bevindingen bekend van de belevingsvlucht die op 30 mei werd gehouden. Toen vloog een Boeing 737 van Transavia de toekomstige laagvliegroutes van Lelystad Airport boven Oost-Nederland. Uit geluidsmetingen blijkt dat de geluidshinder op veel plaatsen aanzienlijk hoger is dan in het mer van Lelystad Airport is vastgelegd. De regiegroep onder leiding van oud-topambtenaar Hans van der Vlist heeft daarom ‘twijfels’ over de ‘juistheid’ van het officiële mer. 

Waardevol

De minister wil het advies van de regiegroep eerst goed bestuderen voordat ze inhoudelijk reageert. Ze verwacht die reactie in de zomer te geven.

Toch is de belevingsvlucht volgens Van Nieuwenhuizen ‘waardevol’ geweest. ,,Ook vanwege de manier waarop de vlucht samen met de bewoners en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Ik neem deze ervaring mee bij de uitwerking van mijn plannen om mensen te betrekken bij de luchtruimherziening en vliegroutes in de omgeving van luchthavens.”

Flevoland