Volledig scherm
De Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad had eind juli te maken met een storing. De brug stond open voor de scheepvaart, vervolgens trad de storing op. Wachtende automobilisten probeerden er het beste van te maken in de zon. BEELD GinoPress © Videostill

Minister: ‘Storingen Ketelbrug niet door achterstallig onderhoud’

De storingen aan de Ketelbrug, de oeververbinding tussen Emmeloord en Lelystad, zijn niet veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Dat  antwoordt minister Cora van Nieuwenhuizen van het minsterie van Infrastructuur en Waterstaat op vragen van Kamerleden.

De meest recente storing was eind juli, waardoor de brug dagenlang gesloten bleef, met hinder voor het scheepvaartverkeer. Wegverkeer had toen geen last van de storing. Die werd veroorzaakt door ‘de frequentieregelaar, een onderdeel van het systeem voor data-overdracht', laat Van Nieuwenhuijzen weten. ‘De Ketelbrug is in 2013 gerenoveerd en wordt onderhouden volgens een reguliere onderhoudscyclus', aldus de minister. ‘Er is dan ook geen sprake van achterstallig onderhoud'. 

Verkeershinder

Toch zijn er sinds 2013 16 storingen geweest die hebben geleid tot hinder voor het scheepvaartverkeer, blijkt uit de beantwoording. Daardoor was de brug 67 uur en 42 minuten niet beschikbaar voor de hoge scheepvaart. Als de Ketelbrug niet voor de scheepvaart kan worden bediend, is er een stremming voor schepen hoger dan 12,5 meter NAP. ‘Deze schepen kunnen dan indien gewenst omvaren via de Randmeren en het Markermeer. Alle lagere scheepvaart kan onder de brug door varen’.

Er zijn ook 7 storingen geweest waarbij het wegverkeer hinder heeft ondervonden en de brug in totaal 33 uur en 28 minuten niet beschikbaar was. 

Daarnaast zijn er nog 9 storingen geweest die ervoor zorgden dat de brug niet bediend kon worden. In totaal 55 uur en 12 minuten. ‘Dit heeft echter niet tot hinder voor gebruikers geleid, omdat dit bijvoorbeeld buiten de bedientijden heeft plaats gevonden’.

Monteur

‘Om overlast op de korte termijn in de toekomst te voorkomen, zal Rijkswaterstaat na een opgeloste storing de eerste week extra gaan monitoren. Als er in die week aanleiding voor is, zal er een extra monteur op de brug worden ingezet, zodat de monteur de brug direct in een dichte stand kan zetten’, laat Van Nieuwenhuizen weten. 

Flevoland