Volledig scherm
Het gemeentehuis van Noordoostpolder in Emmeloord. © Google Streetview

Noordoostpolder moet scherp kiezen bij plannen voor de toekomst

Grote bezuinigen zijn nog niet nodig in de Noordoostpolder. Maar de gemeente moet wel keuzes maken om het huishoudboekje op orde te houden. Dat stelt wethouder Hans Wijnants in een reactie op de perspectiefnota die de gemeente Noordoostpolder net naar buiten heeft gebracht.

Allerlei investeringen staan nog op stapel in de Noordoostpolder. Denk aan infrastructuur, gemeentelijk vastgoed, onderwijs en duurzaamheid. ,,De keuze die we maken mag niet tot grote problemen leiden’’, zegt Wijnants in een toelichting. We krijgen gewoonweg minder geld. Het is aan de raad om daar invulling aan te geven.’’

Het college van de Noordoostpolder wil  in elk geval 1,6 miljoen euro opzij zetten voor sociaal economische ontwikkeling. Voor het leefbaar houden van landelijk gebied reserveren burgemeester en wethouders nog eens 750.000 euro. Rekening houden met stijgende kosten voor groenonderhoud omdat het groeiseizoen steeds langer duurt, is volgens het college ook noodzakelijk. Aan kosten voor decentralisatie en invoering van de Omgevingswet valt ook niet te ontkomen. Daarnaast is wel duidelijk dat de Omgevingswet de komende jaren extra geld gaat kosten, net als decentralisatie van taken. ,,Al met al kunnen we stellen dat de druk op de gemeente als geheel verder toeneemt’’, zo staat letterlijk in de perspectiefnota ,,Dit kan ertoe leiden dat niet alle ambities en vraagstukken met dezelfde snelheid kunnen worden opgepakt en vertraging op zullen lopen.’’  

Druppel op de gloeiende plaat

Een onzekere factor daarbij zijn de kosten in het Sociaal Domein waar tal van gemeenten mee worstelen. De Noordoostpolder kwam alleen vorig jaar al 2,4 miljoen te kort op de jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Toegezegd extra geld van het Rijk is vooralsnog een druppel op de gloeiende plaat. De gemeente krijgt 2,9 miljoen extra voor de periode 2019-2021. Daarmee is het tekort op de jeugdzorg ‘maar zeer beperkt teruggebracht‘, constateert de gemeente.  

De mei-circulaire van het Rijk belooft al met al weinig goeds voor de Noordoostpolder. Bij BTW-compensatie-fonds zit de Noordoostpolder bijna aan het plafond. Als dat wordt overschreden, gaat dat ten koste van de algemene uitkering van het Rijk.  Die uitkering groeit toch al minder dan eerder de bedoeling was omdat gemeenten worden geacht daar zelf een oplossing te zoeken. Op 8 juli praat de gemeenteraad van de Noordoostpolder over de perspectiefnota. In deze nota is de mei-circulaire overigens nog niet verwerkt.

Flevoland