Volledig scherm
Het gebouw van ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis heeft de verhuur van een deel van het pand aan Beekman klinieken opgezegd per 1 mei. © Foto Freddy Schinkel

Plastisch chirurg Beekman voor rechter op ramkoers met St Jansdal in Harderwijk

Heeft ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk ten onrechte in patiëntendossiers van de Beekman klinieken geneusd of niet? Daar moet de kort gedingrechter in Zutphen een antwoord op geven. Het ziekenhuis en de zelfstandige kliniek, die tot het faillissement vorig jaar plastische chirurgie uitvoerde voor MC IJsselmeerziekenhuizen maar nu niet meer welkom is in het Lelystadse pand, worden het niet eens.

Dat bleek dinsdag weer in de rechtbank van Zutphen waar de zaak plaatshad die Beekman Klinieken had aangespannen tegen St Jansdal en de curatoren van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Inzet van Beekman was overdracht van patiëntendossiers en het op straffe van een dwangsom stoppen met het benaderen van patiënten van de particuliere kliniek door St Jansdal. Uiteindelijk ging het alleen maar om die laatste zaak. Want dinsdag bleek dat enkele minuten voor de zitting Beekman Klinieken en de curatoren van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen tot een vergelijk waren gekomen over de overdracht van patiëntendossiers aan de kliniek, waarna Beekman de vordering introk.

Verwijt

Waar gaat het dispuut om? Beekman verwijt het ziekenhuis St Jansdal dat het actief patiënten van Beekman heeft benaderd met de vraag of ze bij St Jansdal onder behandeling willen komen. Om dat te doen zou St Jansdal ten onrechte in de patiëntendossiers van Beekman geneusd hebben. Beekman eiste in de rechtbank gisteren dat St Jansdal daarmee stopt, op straffe van een dwangsom.

Overname

St Jansdal heeft bij de overname van de failliete boedel van MC IJsselmeerziekenhuizen eind februari op specifiek verzoek van de curatoren de medische dossiers –een wirwar van digitale dossiersystemen van honderdduizenden patiënten- in beheer genomen. Daaronder ook 18.000 ‘lopende dossiers’ van patiënten; St Jansdal heeft die afgelopen maanden allemaal moeten benaderen om duidelijk te krijgen of zij hun behandelovereenkomst voort wilden zetten. Het is een dermate grote klus dat de curatoren dat niet kunnen doen terwijl een ziekenhuis expertise heeft met beheer van deze ‘epd’s’.

Dossiers

Toegang tot de medische patiëntgegevens in die digitale systemen is volgens de wet voorbehouden aan patiënt en de hulpverlener waar die patiënt mee in zee gaat. Volgens Beekman zijn patiënten van de kliniek echter benaderd door St Jansdal met de vraag om voortaan zorg bij het ziekenhuis af te nemen in plaats van bij Beekman. In enkele gevallen zou patiënten zelfs telefonisch door St Jansdal informatie uit hun eigen dossier zijn voorgehouden. Ook zou er een afspraak voor een patiënt van Beekman zijn gemaakt bij St Jansdal zonder dat de patiënt daar iets van wist.

Verkeerd

De vraag is ook of naast Beekman ook StJansdal als zo’n hulpverlener moet worden gezien. Nee, vond Beekmans advocaat H. Stollenwerck. Hij stelt dat Beekman-patiënten stelselmatig zijn benaderd door St Jansdal met de vraag om over te stappen. ‘’Volstrekt onrechtmatig’’, meent hij. ,,Hoe kwam St Jansdal aan die dossiers?’’ Beekman eist ook dat St Jansdal publiekelijk rechtzet wat ze verkeerd heeft gedaan.

Rectificeren

Wel degelijk, betoogde advocaat J. Sijmons van St Jansdal. Immers: Beekman was voor het faillissement feitelijk geen zelfstandige kliniek, maar onderdeel van het ziekenhuis. Verplegend personeel en andere medische disciplines verzorgden de Beekman-patienten ook; en dus is het logisch dat zij inzicht hadden in de dossiers. Sijmons eiste juist dat Beekman advertenties plaatst om de beschuldigingen van het ronselen van patienten door St Jansdal te rectificeren. 

Huur

Wat mee lijkt te spelen in het conflict is dat St Jansdal Beekman niet meer in het Lelystadse ziekenhuispand wil hebben. De huur is opgezegd en St Jansdal heeft eigen plastisch chirurgen om Lelystadse patiënten te behandelen. De kort gedingrechter doet uitspraak over twee of drie weken.

Flevoland