Volledig scherm
Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere. De rechtbank gaf Staatsbosbeheer toestemming om in opdracht van de provincie Flevoland ruim 1800 edelherten af te schieten © Freddy Schinkel

PvdD Flevoland wil van gedeputeerde Hofstra af

Harold Hofstra heeft volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) Flevoland informatie achtergehouden over de afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. PvdD dient daarom woensdag een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde Hofstra. Vooralsnog wordt de motie nog niet door andere partijen ondersteund.

Harold Hofstra wist volgens fractievoorzitter Leonie Vestering al in een eerder stadium wanneer er zou worden begonnen met het afschieten van de herten. Vestering deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en vroeg ruim 500 documenten op. Hieruit blijkt volgens Vestering dat er een plan was om 12 september te starten met het afschieten. Na vragen van haar partij zou dit plan gewijzigd zijn, waarna er deze maand is een begin is gemaakt aan het afschieten van de herten.

Mailwisseling

Zo is er een interne mailwisseling bij de provincie Flevoland waarin wordt opgedragen een persbericht op te stellen en daarin te vermelden dat het afschieten half september moet starten. 5 september, na deze mailwisseling, deelde Hofstra dat er nog geen duidelijkheid is over deze startdatum. 

De Partij voor de Dieren verzoekt gedeputeerde Hofstra daarom  onmiddellijk zijn ontslag aan te bieden. ,,We hebben geen vertrouwen meer in de gedeputeerde’’, laat Vestering weten. ,,Hij dacht hier waarschijnlijk mee weg te komen, maar dat laten we niet gebeuren.’’

Wantrouwen

Woensdag dient Vestering daarom een motie van wantrouwen in tegen Hofstra. Hierbij wordt de Partij voor de Dieren nog niet gesteund door andere partijen. ,,Of andere partijen de motie ondersteunen moet woensdag blijken’’, aldus Vestering. ,,Er zijn meerdere partijen geweest die de documenten ook in hebben gekeken. Fracties nemen de motie serieus, maar moeten het nog wel bespreken.’’

Hofstra laat via zijn woordvoerder Anne de Vries weten niet op de motie te willen reageren. ,,Dat gaat hij woensdag doen, op de plaats waar het hoort. Hij gaat geen debat voeren in de media.’’

Flevoland