Volledig scherm
Inwoners van Swifterbant protesteerden vorige week nog tegen de Windplanblauw tijdens een informatiebijeenkomst in het dorpshuis. © Foto Freddy Schinkel

Raad van State aan zet bij windmolenprotest Swifterbant

Inwoners van Swifterbant voelen zich misleid doordat in het Windplan Blauw wordt gesproken over vervanging van 74 windmolens in de polder door 61 hogere.

,,Niemand was ervan op de hoogte dat ze op een andere plaats gingen komen. Ons hele dorp wordt ingesloten door windturbines’’, zei een van de bezwaarmakers dinsdag bij de Raad van State in Den Haag. ,,Langs elke uitvalsweg van Swifterbant zie je straks windmolens staan’’, zei een ander.

De rechtszaak bij de hoogste bestuursrechter is de laatste kans voor de tegenstanders om het Rijksinpassingsplan van Klimaatminister Wiebes en de omgevingsvergunningen die de provincie Flevoland heeft verleend van tafel te krijgen. De bezwaren richten zich vooral tegen vijf windturbines lang de Rivierduintocht en aan de westzijde van het dorp. 

Quote

Vaststaat dat de turbines hinder opleveren. Dan krijg je gegaran­deerd gezond­heids­klach­ten

Inwoner van Swifterbant bij Raad van State

Met een wijziging van de vergunning zijn vier van de vijf een stuk opgeschoven waardoor ze verder van het dorp komen en niet meer in het Swifterbos. De tegenstanders blijven echter bezwaar maken. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van wandelaars in het bos. Die zouden zomaar getroffen kunnen worden door een wiek. Als die afbreekt wordt het gevaarte honderden meters ver weggeslingerd. Vrees bestaat er ook voor hinder van slagschaduwen en geluidoverlast. ,,Vaststaat dat de turbines hinder opleveren. Dan krijg je gegarandeerd gezondheidsklachten’’, aldus een dorpsbewoner. De bewoners zijn ook bang voor waardevermindering van hun huizen. De planschadeprocedure waarnaar ze worden verwezen door het ministerie en de provincie vinden ze te algemeen.

Claims

De overheden, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Flevoland, Dronten en initiatiefnemers Nuon en SwifterwinT waren flink vertegenwoordigd. Zestien advocaten, juristen en deskundigen zaten in de zaal om de ingediende bezwaren te tackelen. Het ministerie verwacht niet dat er veel planschadeclaims betaald hoeven te worden. De meeste schade doet zich in het buitengebied voor waar juist de voorstanders wonen. De Raad van State denkt zeker twaalf weken nodig te hebben of mogelijk nog langer voor een uitspraak.

Flevoland