Volledig scherm
Het luchthavengebouw van Lelystad Airport © ANP

Regeringspartijen over Lelystad-vliegroutes boven Veluwe: ‘Is ontzien woonkernen überhaupt mogelijk?’

Coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 vragen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om opheldering over vliegroutes van Lelystad Airport boven de Noord-Veluwe. Veluwse gemeenten weigeren een voorkeursoptie te geven aan het ministerie.

De partijen willen van de minister weten hoeveel inwoners door de vliegroutes overlast zullen ervaren en wat de berekende geluidsoverlast per woonkern is.

Een vertrekroute van het nieuwe vakantievliegveld in Flevoland gaat over Wezep en relatief veel mensen zullen overlast ervaren. Vier Noord-Veluwse gemeenten – Heerde, Elburg, Hattem en Oldebroek – mochten samen met Luchtverkeersleiding Nederland kijken of er een betere route mogelijk is. Naast de bestaande route werden drie alternatieven opgesteld, waarbij de vertrekroute werd verlegd richting Zwolle en Kampen. De afspraak was dat de gemeenten Van Nieuwenhuizen een voorkeursadvies zouden geven. Dat advies zou de minister overnemen.

Volledig scherm
De vier routeopties boven de Noord-Veluwe die op tafel liggen. © Anke Arts

Weigering

Vorige week werd echter bekend dat de Veluwse gemeenten weigeren om een voorkeur uit te spreken. Wethouder Auke Schipper van Hattem sprak tegen de Stentor van een ‘ethisch dilemma’. ,,De route kon een beetje naar links of een beetje naar rechts, maar vervolgens kreeg je wel het ethische dilemma dat een verbetering voor de ene gemeente een verslechtering voor de andere betekent. Dat willen we niet. Het is nu aan de minister om in al haar wijsheid te beslissen. Wij zijn in ieder geval tegen deze laagvliegroutes.”

De vier regeringspartijen vragen zich hardop af of het verleggen van een route wel iets oplevert. ‘Vliegen op een potloodstreep’ is onmogelijk, stellen de partijen. ‘Is het überhaupt mogelijk om boven de vier gemeenten een route te ontwerpen waarbij de grootste woonkernen worden ontzien?’, vragen ze aan de minister.

Quote

De route kon een beetje naar links of een beetje naar rechts, maar vervolgens kreeg je wel het ethische dilemma dat een verbete­ring voor de ene gemeente een verslechte­ring voor de andere betekent.

Auke Schipper, wethouder Hattem

Laagvliegroutes

Volledig scherm
Remco Dijkstra (VVD) is voorstander van snelle opening van Lelystad Airport. © ANP

De Veluwse gemeenten willen dat Lelystad Airport past opent nádat het luchtruim is herzien en de laagvliegroutes zijn verdwenen. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins sprak eerder tegen de Stentor van een ‘zorgelijke ontwikkeling’. Wel heeft hij begrip voor de weigeropstelling van de Veluwse gemeenten. ,,Die zitten met het dilemma: een betere oplossing voor de een is een slechtere oplossing voor de ander. Om dan uit te stralen dat er draagvlak zou zijn voor een van de opties, zou geen recht doen aan de zorgen van de omwonenden over de laagvliegroutes boven de Noord-Veluwe.”

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra heeft iets minder begrip. Op Twitter schrijft hij: ‘De vier Gelderse gemeenten komen er onderling samen niet uit. Een vliegtuig moet natuurlijk wel ergens omhoog en omlaag kunnen. Wat vragen aan minister zodat routes optimaal worden en overlast beperkt.’

Flevoland