Bewoners in Berkum (Zwolle) volgen de belevingsvlucht op 30 mei.
Volledig scherm
Bewoners in Berkum (Zwolle) volgen de belevingsvlucht op 30 mei. © Alex Mulder

Regiegroep belevingsvlucht: ‘Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist’

De verwachte geluidshinder van Lelystad Airport zoals in het milieueffectrapport wordt beschreven is mogelijk onjuist. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht op 30 mei voorbereidde in een evaluatie. Ze roept minister Cora van Nieuwenhuizen op onderzoek te doen.

Op 30 mei vloog een Boeing 737 van Transavia de omstreden laagvliegroutes boven Oost-Nederland. Inwoners konden zo een beeld krijgen welke geluidshinder ze eventueel te wachten staat als Lelystad Airport in 2020 de deuren opent. In opdracht van het ministerie is het geluidsniveau tijdens de belevingsvlucht gemeten.

Evaluatie

Uit een evaluatie van de regiegroep, die vanmiddag aan de minister is aangeboden, blijkt dat de gemeten geluidsniveaus hoger liggen dan waarmee in het milieueffectrapport (mer) van Lelystad Airport is gerekend. Zo is het tijdens de belevingsvlucht gemiddeld gemeten geluidsniveau op 1800 meter hoogte 3 dB(A) hoger dan in het mer. Bij horizontaal vliegen op 2700 meter ligt het gemeten geluidsniveau zelfs 7 à 8 dB(A) hoger dan in het mer.

‘De verschillen tussen de meetresultaten en het opgestelde mer zijn 3 dB(A)  en soms zelfs 8 dB(A). Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het mer. Nader onderzoek hoe deze verschillen te verklaren zijn, vinden we daarom noodzakelijk’, schrijft de regiegroep in haar evaluatie.

Enquête 

Tijdens en na de belevingsvlucht konden mensen hun ervaringen delen via een enquête op de website van het ministerie. In minder dan 24 uur tijd deden 6303 mensen hieraan mee. Zestig procent van de respondenten is negatief over het geluid dat ze tijdens de belevingsvlucht hebben ervaren. Iets minder dan een kwart vond het met de overlast wel meevallen en stoorde zich er niet aan.

Opvallend is dat de ervaringen met de belevingsvlucht in Flevoland positiever zijn dan in Overijssel en op de Veluwe. Een mogelijke verklaring is volgens de regiegroep dat mensen in Flevoland meer gewend zijn aan vliegverkeer vanwege de nabijheid van Lelystad Airport. Een andere verklaring is dat Flevolanders eerder de voordelen inzien van een vakantievliegveld, zoals meer werkgelegenheid.

Regiegroep

De regiegroep is in opdracht van het ministerie opgesteld en telt zeventien leden en een onafhankelijk voorzitter; oud-topambtenaar Hans van der Vlist. In de groep zitten inwoners uit diverse provincies, leden van actiegroepen, geluidsdeskundigen, raadsleden en ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hun opdracht was de belevingsvlucht voor te bereiden en te evalueren.

Vanwege de verschillen tussen de geluidsniveaus in het mer en tijdens de belevingsvlucht, vindt de regiegroep het 'niet acceptabel' om Lelystad Airport in 2020 te openen. De regiegroep vindt dat het luchtruim eerst opnieuw moet worden ingedeeld (klaar in 2023), zodat de laagvliegroutes verleden tijd zijn. Pas dan mag het vakantievliegveld open.

Stichting Red de Veluwe is blij dat de belevingsvlucht heldere resultaten heeft opgeleverd, maar is tegelijkertijd ernstig bezorgd over toekomstige geluidsoverlast. De actiegroep eist dat met realistische waarden gerekend wordt in een compleet nieuwe mer.

Fouten 

In het mer van Lelystad Airport werden vorig jaar oktober door een andere actiegroep, HoogOverijssel, fouten ontdekt. Minister Van Nieuwenhuizen liet het mer daarop gedeeltelijk overnieuw doen. Afgelopen voorjaar keurde de onafhankelijke Commissie-MER het milieurapport goed. 

Lees het rapport hier

  1. Kan ik mijn verplichte mondkapje voor het openbaar vervoer declareren bij mijn baas?
    PREMIUM
    Vraag bij het nieuws

    Kan ik mijn verplichte mondkapje voor het openbaar vervoer declareren bij mijn baas?

    Het thuiswerken gaat nog wel even duren, maar nu alles gefaseerd weer open gaat zie je dat steeds meer mensen ook naar kantoor gaan. Welke thuiswerkkosten mag je wel declareren nu het warmer gaat worden en draai je straks zelf ook op voor het verplichte mondkapje in het openbaar vervoer als je naar je werk gaat? Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht DAS Rechtsbijstand, geeft tekst en uitleg.

Flevoland