Volledig scherm
Dieren tellen in de Oostvaarderplassen.

Telling grote grazers Oostvaardersplassen begint deze week

Staatsbosbeheer gaat deze week het aantal grote grazers in het natuurgebied Oostvaardersplassen tellen. Dit gebeurt met een helikopter. De telling moet inzicht bieden in de aantallen edelherten, konikpaarden en heckrunderen in het gebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen tussen Almere en Lelystad.

Volgens Staatsbosbeheer vinden meerdere vluchten plaats. De methode voor het tellen van de dieren in het gebied met een helikopter is acht jaar geleden voor het eerst gebruikt. Een internationale commissie van deskundigen heeft deze telmethode in 2010 geadviseerd, omdat eerdere tellingen verschillende uitkomsten opleverden.

Afschot

De telling moet onder meer duidelijkheid bieden over hoeveel edelherten er nog dit jaar moeten worden afgeschoten. Vorige maand is door de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland besloten dat er in totaal 490 van deze dieren mogen blijven, conform een eerder advies van een commissie onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Dit voorjaar liepen er 1470 edelherten in het gebied rond. Naar verwachting zijn er de afgelopen maanden alleen maar edelherten bijgekomen. De dieren worden afgeschoten omdat er geen andere oplossing zou zijn voor het terugdringen van het aantal grote grazers.

De tellingen hebben nu plaats omdat de bronst voor de edelherten is afgelopen en vogels niet aan het broeden zijn. Staatsbosbeheer zegt te onderzoeken om in de toekomst mogelijk met drones dieren te gaan tellen. Op korte termijn zou dit ‘nog niet praktisch uitvoerbaar’ zijn. Bij de telling zijn verschillende externe deskundigen betrokken. Er is een luchtteam, dat de telling uit gaat voeren en een team dat op de grond telt.

Flevoland