Volledig scherm
St Jansdal opende een maand geleden de ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Tijdens een open dag mochten geïnteresseerden een kijkje nemen in het ‘nieuwe’ ziekenhuis. © Foto Freddy Schinkel

Woede in Lelystad: St Jansdal weigert bloedprikken en foto's voor patiënten ‘concurrerende’ klinieken

St Jansdal Lelystad weigert foto's te maken en bloed en urine af te nemen van patiënten van particuliere specialistische klinieken in en om Lelystad. De Lelystadse huisartsenvereniging en de klinieken zelf zijn verbijsterd. ‘Dit is niet in het belang van de patiënt.’

‘Te gek voor woorden en duurder’, reageert de Lelystadse huisartsenvereniging op het besluit van St Jansdal. Eén van de particuliere klinieken, Reumazorg ZWN, heeft aan de bel getrokken bij de Nederlandse Zorg Autoriteit en mededingingswaakhond ACM. ,,Dit neigt naar misbruik van marktmacht.’’

Beleid

St Jansdal Lelystad laat op de website weten dat het ‘beleid’ is om uit concurrentie-overwegingen geen diagnostiek te delen met particuliere zorgpartijen in Lelystad. Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen is een aantal medisch specialisten in Lelystad een eigen kliniek begonnen, tot onvrede van St Jansdal. 

‘We hebben als beleid dat wij voor deze ZBC’s (zelfstandige behandelcentra, red.) geen diagnostisch onderzoek doen. Immers, samenwerken met een concurrent gaat in dit geval ten koste van onze mogelijkheden om een compleet zorgaanbod voor Lelystad te realiseren’, stelt het ziekenhuis in een reactie. ‘We beseffen dat dit voor de betrokken patiënten erg vervelend is en wij betreuren dat.’

Op 20 maart heeft St Jansdal dat al gemeld aan Reumazorg, een particuliere kliniek; de huisartsen zijn een week later geïnformeerd. St Jansdal wil de stap verder niet toelichten. 

Quote

Samenwer­ken met een concurrent gaat in dit geval ten koste van onze mogelijkhe­den om een compleet zorgaanbod voor Lelystad te realiseren

St Jansdal

Oude wereld

Quote

Een muur om je eigen organisa­tie zetten zoals St Jansdal nu doet is de oude wereld.

Josien Veris, Bestuursvoorzitter Reumazorg ZWN

Josien Veris is bestuursvoorzitter van Reumazorg ZWN, een van de klinieken die in Lelystad begonnen is. Ze zegt verbijsterd te zijn over het besluit van St Jansdal. ,,In plaats van met ons samen te werken bij diagnostiek werken St Jansdal nu mee aan de realisatie van een concurrent op diagnostisch vlak.  De netwerkgeneeskunde heeft de toekomst. Een muur om je eigen organisatie zetten zoals St Jansdal nu doet is de oude wereld. Bovendien lopen ze nu inkomsten mis voor diagnostiek. Dit neigt naar misbruik van marktmacht.’’ 

Veris stelt dat de particuliere klinieken die in Lelystad zijn ontstaan na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen, de handen ineen hebben geslagen. Ze gaan nu zaken als het maken van röntgenfoto’s en afnemen van bloedmonsters in eigen hand nemen. Dat kan onder meer door afspraken met andere bedrijven te maken en mobiele apparatuur voor foto's en mri-scans in te huren.  

‘Zorgkosten omhoog’

Inocare, een bedrijf dat zelfstandig medisch-specialisten inhuren om facilitaire zaken te regelen, werkt samen met Reumazorg ZWN. Het heeft St Jansdal vorige week een brief op hoge poten geschreven. Daarin verwijt Inocare St Jansdal ‘duizenden patiënten’ in de kou te laten staan en de zorgkosten omhoog te jagen. Inocare rekent St Jansdal voorts aan niet samen te willen werken en in eigen belang te handelen in plaats van het belang van de patiënt. Eerst door het  zelfstandig werkende specialisten moeilijk te maken patiëntendossiers te bemachtigen en nu weer door die specialisten geen diagnostiek te leveren. 

Inocare stelt dat de handelwijze van St Jansdal haaks staat op het Hoofdlijnenakkoord van de overheid. In dat stuk wordt samenwerking een belangrijke sleutel genoemd in het streven de zorg op termijn betaalbaar en toegankelijk te houden. Veris van Reumazorg en Inocare hebbende Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd te onderzoeken of de weigering van St Jansdal om diagnostiek voor derden te doen wettelijk gezien door de beugel kan. 

Patiëntenfederatie

De Flevolandse Patiëntenfederatie kan best begrip opbrengen voor de onvrede bij de particuliere klinieken, maar stelt bij monde van voorzitter Martine Visser ook dat St Jansdal gezien de marktwerking in de zorg goede argumenten heeft om de concurrent niet te helpen met diagnostiek.  ,,We willen een samenhangend zorgaanbod in Flevoland in plaats van dat versnipperde. Daar heeft de patiënt belang bij en daar is het ziekenhuis nu de beste plek voor.’’ Wat Visser betreft begint minister Bruins een experiment in Oostelijk-Flevoland: de marktwerking opschorten zodat alle partijen om tafel kunnen gaan en tot één samenhangend zorgaanbod komen. ,,Want dat is in het belang van de patiënt.  St Jansdal heeft ook de nek uitgestoken in een poging in Lelystad iets op te bouwen. Maar dat gaat m niet worden als we continu verder ruziën.’’

‘Te gek voor woorden’

Quote

Wij verwijzen bij voorkeur door naar St Jansdal. Maar de patiënt mag nog altijd kiezen.

Ingrid Letsch, Huisartsenvereniging Lelystad

De boodschap van St Jansdal is niet goed gevallen bij de huisartsenvereniging Lelystad. Voorzitter Ingrid Letsch noemt het 'te gek voor woorden’ en ‘niet in het belang van de patiënt’. Letsch stelt dat de huisartsen begrip hebben voor de wens van St Jansdal om zoveel mogelijk patiënten te behouden. ,,Wij verwijzen bij voorkeur door naar St Jansdal. Maar de patiënt mag nog altijd kiezen.’’ 

De stap om diagnostiek voor particuliere klinieken nu te weigeren vindt Letsch een slechte zaak. ,,St Jansdal moet diagnostiek gewoon doorsturen naar de arts die de patiënt kiest. Dat vindt elke huisarts. Als je nieuwe foto’s en zo moet laten maken wordt de zorg wel erg duur.’’ Letsch vindt de opstelling van St Jansdal defensief en wijst erop dat St Jansdal juist ook geld kan verdienen aan het maken van foto's en het afnemen van monsters voor particuliere klinieken. 

Vijf klinieken

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis kiest geen partij in deze. ,,Wij houden in de gaten of onze verzekerden de zorg krijgen die ze nodig hebben en zijn geen partij in deze. Maar het is een dilemma’’, erkent woordvoerster Christine Rompa. In Lelystad zijn na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen meerdere specialisten die niet bij overnamepartij St Jansdal terecht konden particuliere klinieken begonnen. Onder meer orthopeden, een reumatoloog, kaakchirurg, dermatologen en plastisch chirurgen zijn voor zichzelf begonnen. Veel Lelystadse patiënten zijn met die artsen meegegaan naar hun nieuwe kliniek; vrije artsenkeuze maakt dat mogelijk. 

De NZA was maandag niet in de gelegenheid een reactie te geven. 

}xml:space="preserve">
Download hier de nieuwe app van de Stentor!Klik hier voor iPhone/iPad .. of hier voor Android (bijv. Samsung)

Flevoland