Aanleg pad rond Gat van Joosten bij Gramsbergen

GRAMSBERGEN - Inwoners van Gramsbergen willen graag wandelen en fietsen rond het Gat van Joosten. Daarvoor is het nodig dat bij de herinrichting van de voormalige zandwinning een goed begaanbaar pad rond de gehele plas wordt aangelegd. Ook is het noodzakelijk om over de opening die de plas verbindt met rivier de Vecht, een bruggetje te bouwen.

Dit zijn de belangrijkste wensen die Thomas Nusselein van Bureau K3Delta uit Nijmegen heeft opgepikt tijdens een informatiebijeenkomst over de toekomstplannen voor de voormalige zandwinning van de firma Sierink. "Waterschap Vechtstromen is bezig met de beoordeling van het plan, met name in relatie tot plannen die het waterschap zelf nog in dit deel van de Vecht wil uitvoeren."

Als hierover meer duidelijk is, kan K3Delta het inrichtingsplan aanpassen en is ook bekend of de door de bevolking geuite wensen wel of niet mogelijk zijn. Daartoe behoort ook de wijze waarop de plas bereikbaar wordt voor wandelaars en fietsers. Liever niet via de Oldenhof, zoals in het eerste plan staat, maar vanaf de Anerdijk, zo kreeg Nusselein te horen. Hij verwacht nog dit jaar het definitieve ontwerp gereed te kunnen hebben.

Naam
Vaststaat dat de naam Gat van Joosten behouden blijft. K3Delta had een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe, meer eigentijdse naam. Maar daartegen was verzet in Gramsbergen. "Driekwart vab de inzendingen wil de huidige naam behouden en daarom lijkt het ons geen goed idee om een naamswijziging door te voeren."

Niet alleen inwoners, ook Stadsbelang en de Historische Vereniging hebben zich uitgesproken tegen een andere naam. Thomes Nusselein laat weten de historie van de plas en de naam te gaan benadrukken door de plaatsing van een informatiebord.

Vechtdal