De ambtenaren van Ommen en Hardenberg werkten in een gezamenlijke organisatie. Deze moet uit elkaar omdat de gemeenten weer zelfstandig willen werken.
Volledig scherm
De ambtenaren van Ommen en Hardenberg werkten in een gezamenlijke organisatie. Deze moet uit elkaar omdat de gemeenten weer zelfstandig willen werken. © GinoPress

Akkoord voor ambtelijke scheiding Ommen en Hardenberg

Ommen en Hardenberg moeten zo snel mogelijk weer eigen ambtelijke organisaties hebben. Dat is de kern van de afspreken voor ontvlechting van de gezamenlijke Bestuursdienst Ommen Hardenberg.

De plannen voor opheffing van het samenwerkingsverband tussen Ommen en Hardenberg zijn deze week een stap verder gekomen met het ontvlechtingsakkoord. Er zijn onder meer afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat de gemeenten elkaar in de procedure voor ontvlechting van hun ambtelijke organisaties (BOH) bij de rechter treffen. 

Opheffingsplan

Nog voor deze zomer moeten de gemeenteraden van zowel Ommen als Hardenberg hun fiat geven aan het akkoord. Op basis daarvan wordt een opheffingsplan en bijbehorend liquidatieplan gemaakt voor de gemeenschappelijke regeling van de BOH dat voor het eind van 2018 uitgevoerd kan worden.

Hardenberg heeft het samenwerkingsverband Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) in december vorig jaar opgezegd. Als reden gaf het Hardenbergse gemeentebestuur dat de bestuursstijlen te veel van elkaar verschillen. Ook het verschil in de schaalgrootte van de beide gemeenten blijkt een struikelblok. De uittreding gaat in op 1 januari 2020.

500 ambtenaren

In 2012 fuseerden de ambtelijke organisaties van Ommen (destijds 150 ambtenaren) en Hardenberg (600 ambtenaren) tot een gezamenlijke organisatie van nu zo'n 500 ambtenaren. 

In het Ontvlechtingsakkoord dat nu bekend is gemaakt is afgesproken dat zo snel mogelijk twee aparte ambtelijke organisaties ontstaan.  Daarbij willen de gemeenten de samenwerking op een aantal gebieden wel in stand houden. 

Opdrachtgever

Ommen heeft al eerder bekend gemaakt zich minder op uitvoering en meer op aansturing te willen richten. Dat leidt ertoe dat Ommen opdrachtgever zal gaan worden voor bepaalde taken en Hardenberg uitvoerder voor Ommen van deze taken. 

Ommen brengt tijdelijk een aantal taken bij de gemeente Hardenberg onder, onder meer de administratie van het sociaal domein, beheer van het openbaar gebied, ICT en het gemeentearchief.  Overige taken brengt Ommen mogelijk op termijn bij andere partijen onder. Omdat het niet praktisch is om dit al voor 1 januari 2019 georganiseerd te hebben gaat Hardenberg deze taken de eerste 1 of 2 jaar uitvoeren.

Geen gedwongen ontslagen

Er mogen geen gedwongen ontslagen vallen, zo bepaalt het geldende Sociaal Statuut. Ommen vormt zich om tot 'regiegemeente' met een klein ambtelijk apparaat van ongeveer 45 voltijdsbanen. Hardenberg zegt bereid te zijn het merendeel van het personeel over te nemen. Dat kan omdat tegelijkertijd ook samenwerkingsovereenkomst met Ommen worden afgesproken waardoor de medewerkers die in Hardenberg gaan werken ook taken voor Ommen kunnen blijven uitvoeren. 

Duidelijkheid

Het bestuur van beide gemeenten heeft in het akkoord over de ontvlechting toegezegd dat er per 1 oktober 2018 duidelijkheid is voor de personeelsleden over hun toekomstige werkplek.  De gemeente Ommen garandeert overname van tenminste  25 voltijdsbanen uit de BOH gelederen. Gemeente Hardenberg heeft toegezegd op 1 januari 2019 een uittreedsom te betalen van 1.300.000 euro aan de gemeente Ommen. Het was immers Hardenberg die de stekker uit de samenwerking trok. 

Vechtdal