Volledig scherm
ALMA streeft naar een doorgaande treinverbinding tussen Twente en Groningen, via de Vechtdallijn. © Ruud de Jager

ALMA mobiliseert provincie en Europa voor trein via Vechtdal naar Groningen

Reizigersvereniging ALMA mobiliseert Overijsselse en Europese politici in de strijd om een doorgaande spoorverbinding tussen Almelo en Groningen via het Vechtdal. 

Begin mei zijn brieven gestuurd naar de Nederlandse leden van het Europese Parlement, in het besef dat financiële steun uit Brussel doorslaggevend kan zijn. Ook is de medewerking nodig van de drie betrokken provincies. 

Arriva

Die zijn verantwoordelijk voor de regionale spoorlijnen, zoals de Vechtdallijn Zwolle-Emmen die wordt geëxploiteerd door Arriva. Waar Groningen geld reserveert voor verbetering van de treinverbinding met het Vechtdal en Twente, kiest Drenthe voor aanleg van nieuwe en bredere wegen zoals de verbreding van de N34. 'De provincie Overijssel heeft ons schriftelijk te kennen gegeven geen aanleiding te zien in het starten van een onderzoek naar doorgaande en verbindende treindiensten', schrijft ALMA aan de Overijsselse Statenfracties en voorzitters van de provinciale partijen. 

Statenverkiezingen

'We hopen zo te bereiken dat de Overijsselse politiek het realiseren van de spoorverbinding Almelo-Groningen opneemt in de verkiezingsprogramma's voor de Statenverkiezingen van 2019', legt secretaris Arie Willigenburg uit. ALMA is in november 2017 een petitie 'spoorverbinding van Almelo naar Groningen' gestart, die inmiddels door circa 2.675 mensen is onderschreven. 'Uit een onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos in 2016 is gebleken dat zo'n treindienst haalbaar is, baten en lasten zijn nagenoeg in evenwicht', aldus de secretaris. 

Elektrificatie

De andere Vechtdallijn, de ook door Arriva geëxploiteerde spoorlijn Almelo-Mariënberg, is in 2016 doorgetrokken naar Hardenberg. Maar de uitvoering van de dienstregeling met twee oudere dieseltreinen is sindsdien onder de maat, stelt ALMA. De aanschaf van een derde diesel biedt volgens Arriva soelaas, maar de reizigersvereniging ziet meer in een duurzame oplossing door deze lijn te elektrificeren. 

Bergentheim

Dat levert zó veel tijdwinst op dat het volgens ALMA ook mogelijk is om het in 1975 gesloten station Bergentheim te heropenen, wat ook wordt nagestreefd door Plaatselijk Belang Bergentheim én door het nieuwe college van de gemeente Hardenberg. CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA schrijven in hun coalitieakkoord 2018-2022: ,,De spoorlijn Zwolle-Emmen moet op termijn worden doorgetrokken richting het noorden met Hardenberg als knooppunt tussen de economische regio’s Groningen, Twente en Zwolle. Hiervoor moeten we de stationsomgeving in Hardenberg opwaarderen. Daarnaast willen wij ons inzetten voor een station in Bergentheim.''  

Vechtdal