Foto archief
Volledig scherm
Foto archief

Biovergistingsinstallatie Anerveen mag de capaciteit verdubbelen

ANERVEEN - De biovergistingsinstallatie in Anerveen mag, als het aan het Hardenbergse college ligt, de verwerkingscapaciteit verdubbelen.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de plannen om de capaciteit uit te breiden van 24.500 ton per jaar naar 49.500 ton. Het gaat om dierlijke mest, energiegewassen en andere co-substraten, waarvan groen gas wordt gemaakt voor het openbare aardgastransportnet.

Daarvoor is het nodig dat op het terrein aan de Slagenweg drie extra mestsilo's worden gebouwd naast de acht die er al staan. Tot het plan behoort ook de bouw van een nieuw mestbassin en de aanleg van algenvijvers. De algenteelt gaat deel uitmaken van het bedrijfsproces. Het restproduct van de vergistingsinstallatie wordt ingezet om algen te kweken. De aan te leggen algenvijvers hebben een oppervlakte van 1 hectare en zijn open systemen met een waterdiepte van een halve meter, waarbij een schoepenrad zorgt voor de watercirculatie. Na de uitbreiding heeft het terrein een oppervlakte van 3,5 hectare. Een landschapsarchitect maakt een plan om de silo's op het terrein aan het zicht te onttrekken. Er wordt een aarden wal aangelegd met inheemse beplanting.

Niet iedereen in de omgeving van de biovergistingsinstallatie is blij met de plannen. Er zijn door drie bewoners van de Lutteresweg en één van de Krimweg zienswijzen ingediend, die door het college zijn afgewezen. De omwonenden vrezen waardevermindering van hun panden, meer verkeer, toename van lichthinder door schijnende koplampen van voertuigen die van en naar het bedrijf rijden en stankoverlast van de algenvijvers. Volgens het college kan het bedrijf aan de milieueisen voldoen.

Vechtdal