Gasinstallatie tussen Lutten en Ane aan de Dedemsvaartseweg.
Volledig scherm
Gasinstallatie tussen Lutten en Ane aan de Dedemsvaartseweg. © Archief Pedro Sluiter


NAM moet binnen jaar gebouwen onderzoeken bij gasvelden Hardenberg

update De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet binnen een jaar een zogeheten ‘nulmeting’ doen naar de bouwkundige staat van een groot aantal gebouwen op en rond de Hardenbergse gasvelden.

Alleen na zo’n onderzoek mag de NAM het nieuwe gaswinplan voor een viertal Hardenbergse gasvelden uitvoeren, zo blijkt vandaag uit een einduitspraak van de Raad van State. 

Eerder al keurde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het NAM-plan goed om tussen 2017 en 2033 nog eens maximaal 2,76 miljoen kubieke meter aardgas uit de Hardenbergse velden te pompen. Tot en met 2016 is daar al 10 miljard kuub uitgehaald. 

‘Niet fatsoenlijk’

De gemeente Hardenberg maakte bezwaar tegen het winningsplan. De gemeente meent dat het in deze tijd van afbouw van de gaswinning en overschakeling naar duurzaam opgewekte energie niet behoorlijk en fatsoenlijk is om in en rond Hardenberg tot 2033 nog eens 3 miljoen kuub op te pompen. Daarom pleitte de Hardenbergse raadsman op de zitting in oktober ook voor een winningsplan tot 2025, waarna altijd nog bekeken kon worden of er nog meer gas nodig is of dat het veld dicht kan.

Schade

Hardenberg vreest bovendien voor schade aan gebouwen en eiste een bouwkundig onderzoek. Alleen op dat laatste punt krijgt de gemeente haar zin. Wat de afbouw van de gaswinning betreft stelt de Raad van State dat die vooral voor het Groningse gasveld geldt en niet direct voor de kleinere gasvelden in Nederland. Zolang er nog behoefte aan aardgas is kan die volgens het hoogste bestuursrechtscollege uit de kleinere velden worden gewonnen, mits voldaan wordt aan een groot aantal veiligheidseisen en andere randvoorwaarden. Het voorkomen van schade en het correct en evenredig vergoeden van eventuele schade is zo’n voorwaarde. En dat was niet goed geregeld in het Hardenbergse winningsplan. 

Onderzoek

Om die reden draagt de Raad de NAM op om binnen een half jaar een plan van aanpak voor het onderzoek aan het ministerie te overleggen. Daarna moet binnen een half jaar het bouwkundig onderzoek worden uitgevoerd door een deskundige instelling, bijvoorbeeld TNO. Volgens de NAM, die al sinds 1975 gas wint uit de Hardenbergse velden, is het aardbevingsrisico laag en daalt de bodem met circa 1 millimeter per jaar, waardoor schade aan huizen door bodemdaling ‘onwaarschijnlijk’ is.

Voorjaarsvakantie

Vanwege voorjaarsvakanties kan het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders deze week nog niet reageren op het besluit van de Raad van State. ,,Dinsdag is er ook geen wekelijkse collegevergadering geweest’’, aldus een gemeentewoordvoerder. 

Gemengde gevoelens

Robert Jansen, die namens GroenLinks in de Provinciale Staten van Overijssel zit en al jaren strijdt tegen de gaswinning in de Kop van Overijssel en rond Hardenberg, reageert met gemengde gevoelens. ,,Hoewel ik uiteraard had gehoopt dat de Raad van State de duur van de gaswinning in Hardenberg zou bekorten, put ik hoop uit de verplichte nulmeting van gebouwen. Die was er niet gekomen wanneer de lijn van het provinciebestuur was gevolgd. Dat zag geen juridische mogelijkheden. Zo zie je maar dat een gang naar de rechter echt wel wat kan opleveren, en dat het provinciebestuur hier een flinke steek heeft laten vallen. Hopelijk trekt het bestuur hier lering uit, en dat ze voortaan betere juridische analyses maken en Provinciale Staten daar beter bij betrekken. Daar zal ik ze in ieder geval toe oproepen’’, aldus Statenlid Jansen. 

Volledig scherm
© Graphic: NAM

Vechtdal