Volledig scherm
Het gemeentehuis van Hardenberg. © Tom van Dijke

Extra taalles voor medewerkers kinderopvang Hardenberg

Hardenberg trekt 70.000 euro uit om het taalniveau van leid(st)ers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bij te spijkeren. Zo kunnen deze medewerkers eventuele taalachterstand van peuters beter aanpakken, waarna die kinderen daarna makkelijker kunnen meekomen op de basisschool. 

Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moeten vóór 1 augustus 2019 op grond van wettelijke eisen voldoen aan taalniveau 3F. Daarbij gaat het om leesvaardigheid en goed kunnen spreken en luisteren. Gemeenten ontvangen van het Rijk extra budget voor het bereiken van dit minimale taalniveau. Hardenberg gaat medewerkers van voorschoolse voorzieningen die in 2017 een toets hebben gedaan en nog niet aan het vereiste taalniveau hebben voldaan dit jaar scholing aanbieden. 

Van de 137 pedagogisch medewerk(st)ers die in de gemeente werkzaam zijn voor een van de dertien organisaties die peuters opvangen, zijn er vorig jaar 85 geslaagd. De overige 52 moeten dit jaar de toets nog halen. Van vijf organisaties zijn alle medewerkers al geslaagd. ,,Kinderen die naar de basisschool gaan moeten straks taalvaardig zijn, zodat ze dan meteen goed mee kunnen komen in groep 1'', legt onderwijswethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg het doel uit. De gemeente Hardenberg heeft hierover afspraken gemaakt binnen de werkgroep vve, waarin de grootste aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente vertegenwoordigd zijn. 

Gemeenteraad

Het taalniveau is voldoende als bijvoorbeeld minstens een 5,5 is gehaald voor het vak Nederlands op de cijferlijst voor een havo- of vwo-diploma, of een 5,5 of meer op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen van de Nederlandse taal bij een diploma op mbo-4 niveau. De gemeenteraad moet op 20 februari beslissen over dit collegevoorstel.

Nieuwsapp
Download de gratis nieuwsapp van de Stentor en blijf zo altijd en overal op de hoogte van het laatste (sport)nieuws. 24 uur per dag al het nieuws uit uw buurt of stad en het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Gratis, overzichtelijk en snel! Download de app hier voor iOS en hier voor Android!

  1. Menmarathon Ane viert vijfde jubileum
    PREMIUM
    Video

    Menmara­thon Ane viert vijfde jubileum

    "Oei, ik zie daar geen bal meer", zegt de moeder van Tessa Post. Ze staat langs het parcours en filmt haar dochter die met een enkelspan het parcours aflegt. Scherpe bochten vragen om een goede samenwerking met het paard. Op de pionnen liggen tennisballen. Worden deze geraakt, dan levert dat strafpunten op. En moeder zag het goed. Tessa en paard Hinde doen hun best, maar toch worden twee ballen eraf geknikkerd. Ze relativeert. "Het is een jong paard, moet nog veel leren. Dit is de vijfde officiële wedstrijd. Maar kijk toch eens, het paard vindt het geweldig. Hij kijkt al waar hij heen wilt."

Vechtdal